แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างรายได้จากบริการแผนอาหารและการฝึกกายที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล

ค้นหาวิธีเพิ่มรายได้สำหรับบริการแผนอาหารและการฝึกกายที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลของคุณ โดยใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อแนะนำการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล, การให้บริการการฝึกกายเชิงบุคคล, และการสร้างเว็บไซต์สมาชิกที่เป็นประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของคุณ

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างรายได้จากบริการแผนอาหารและการฝึกกายที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Suggest ways for [insert product/idea/business/service] to monetize a service that provides personalized meal plans and fitness coaching, including creating scalable digital products, one-on-one coaching, and membership sites."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT แนะนำวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์/ความคิด/ธุรกิจ/บริการ (ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใน [insert product/idea/business/service]) สามารถรายได้จากบริการที่ให้แผนอาหารและการฝึกกายที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่สามารถขยายออกไป, การให้คำแนะนำการฝึกกายเชิงบุคคล, และเว็บไซต์สมาชิก หมายความว่า ChatGPT จะต้องแนะนำวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้สามารถทำกำไรในทางที่หลากหลาย.

3. แนะนำวิธีใช้:
- คำสั่งแรก: คุณสามารถเริ่มด้วยการเรียกร้อง ChatGPT ให้ระบุวิธีการใช้การสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพื่อสร้างเสี่ยงทายและความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้คำแนะนำและแผนอาหารที่ปรับให้เข้ากับผู้ใช้ การใช้เทคโนโลยี AI ในการแนะนำแผนอาหารและการฝึกกายที่เป็นประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ เป็นต้น.

- คำสั่งที่สอง: คำสั่งต่อมาคือการขอคำแนะนำในการให้บริการการฝึกกายเชิงบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างคนเชี่ยวชาญในการฝึกกายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการความปรับปรุงเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังสามารถพูดถึงการสร้างหลายแผนอาหารและการฝึกกายสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ของผู้ใช้.

- คำสั่งที่สาม: คำสั่งสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์สมาชิก นี่อาจเป็นการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงแผนอาหารและการฝึกกายที่กำหนดไว้สำหรับพวกเขา คุณสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการเก็บเงินสำหรับสมาชิกและวิธีเพิ่มจำนวนสมาชิก.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
     - คำสั่ง: "Suggest ways for a nutrition and fitness startup to monetize their service by creating scalable digital products."
     - ChatGPT อาจตอบ: "The nutrition and fitness startup can develop a mobile app that offers personalized meal plans and workout routines. They can monetize the app through in-app purchases for premium features, subscription models, and selling digital recipe books and workout guides."

   - Use Case 2: ให้คำแนะนำในการให้บริการการฝึกกายเชิงบุคคล
     - คำสั่ง: "Suggest ways for a personal training business to monetize their service through one-on-one coaching."
     - ChatGPT อาจตอบ: "The personal training business can offer one-on-one coaching sessions at different price tiers based on the experience level of the trainers. They can also provide virtual coaching sessions through video conferencing for clients who prefer online training."

   - Use Case 3: การสร้างเว็บไซต์สมาชิ
     - คำสั่ง: "Suggest ways for a fitness website to monetize their service by creating a membership site."
     - ChatGPT อาจตอบ: "The fitness website can introduce a membership model where users pay a monthly fee to access exclusive content such as advanced workout plans, nutrition guides, and live Q&A sessions with fitness experts. They can also offer discounted rates for annual memberships to encourage long-term commitment."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ