เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างคู่มือขั้นตอนสำหรับงานเสมือนสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

คู่มือขั้นตอนการจัดงานเสมือนเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ พร้อมเคล็ดลับในการเพิ่มความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเสมือน

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างคู่มือขั้นตอนสำหรับงานเสมือนสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Create a step-by-step guide for organizing a successful virtual event to promote our [insert product/service]. Include tips for engaging participants."

ความหมายของคำสั่ง:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างคู่มือขั้นตอนเพื่อการจัดงานเสมือนเพื่อสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการประกาศหรือโฆษณา โดยรวมข้อแนะนำหรือคำแนะนำเพื่อให้งานเสมือนดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงการรวมเคล็ดลับเพื่อสร้างความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเสมือนนั้นด้วย

วิธีใช้:
1. ให้ ChatGPT คำสั่งที่ระบุถึงความจำเป็นในการสร้างคู่มือขั้นตอนเพื่อจัดงานเสมือนเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ แนะนำว่าคุณควรระบุ "เข้าบริการหรือผลิตภัณฑ์ [ใส่ชื่อสินค้าหรือบริการของคุณ]".

2. เขียนคำเริ่มต้นที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการคู่มือขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่การวางแผนการจัดงานเสมือนจนถึงการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในงานเสมือนนั้น

3. ให้ ChatGPT คำสั่งที่ระบุให้เกี่ยวกับการรวมเคล็ดลับหรือแนะนำเพื่อสร้างความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเสมือน เช่น "รวมเคล็ดลับในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ที่เหมาะสม" หรือ "แนะนำให้มีกิจกรรมสร้างความสนใจและส่งเสริมการเข้าร่วมจากผู้เข้าร่วมงานเสมือน".

4. คุณสามารถเริ่มต้นตรงกันไปจนถึงข้อสรุปหรือคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของงานเสมือนและการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ตัวอย่าง Use Cases:

1. คำสั่ง: "Create a step-by-step guide for organizing a successful virtual event to promote our new software product. Include tips for engaging participants."
   - ChatGPT จะสร้างคู่มือขั้นตอนเพื่อจัดงานเสมือนเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ และรวมเคล็ดลับเพื่อสร้างความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเสมือน

2. คำสั่ง: "Create a step-by-step guide for organizing a successful virtual event to promote our online fitness coaching service. Include tips for engaging participants."
   - ChatGPT จะสร้างคู่มือขั้นตอนเพื่อจัดงานเสมือนเพื่อสนับสนุนบริการคอучชิ่งออนไลน์ของคุณ และรวมเคล็ดลับเพื่อสร้างความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเสมือน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ