วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์โฆษณากิจกรรมออนไลน์

ออกแบบโปสเตอร์ที่มีความสวยงามเพื่อโฆษณากิจกรรมหรือสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นโดยบริษัทของเรา

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์โฆษณากิจกรรมออนไลน์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Design a visually appealing poster to promote an upcoming virtual event or webinar hosted by our company."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์ที่มีความสวยงามที่จะใช้ในการโฆษณากิจกรรมหรือเว็บบินาร์สำหรับกิจกรรมเสมือนหรือสัมมนาที่จัดโดยบริษัทของเรา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมและเชื่อมโยงกับบริษัทหรือกิจกรรมนี้ให้ดีขึ้น

3. แนะนำวิธีใช้:
- ในการใช้คำสั่งนี้, ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสัมมนาที่คุณต้องการโฆษณาในโปสเตอร์ เช่น วันที่และเวลาที่จัดกิจกรรม, ชื่อกิจกรรม, รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรม, และโลโก้หรือสัญลักษณ์ของบริษัท.

- คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของโปสเตอร์ หรือรายละเอียดการติดต่อเพื่อลูกค้าหากเป็นเหมาะ โดยการทำเช่นนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างโปสเตอร์ที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้.

- อาจจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์หรือความสวยงามที่คุณต้องการให้โปสเตอร์มี เช่น สี, รูปแบบ, หรือธีมที่คุณต้องการ.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

a. การสร้างโปสเตอร์สำหรับสัมมนาออนไลน์:
   - "Design a visually appealing poster to promote an upcoming online marketing conference hosted by our company. The conference will be held on November 15th, 2023, and will feature guest speakers from leading marketing experts. Incorporate our company logo and use a modern, vibrant color scheme to capture the audience's attention."

b. การสร้างโปสเตอร์สำหรับเว็บบินาร์เสมือน:
   - "Create an eye-catching poster to advertise our virtual wine tasting event taking place on December 10th, 2023. Highlight the event's name, 'Wine Paradise,' and emphasize the variety of fine wines that will be sampled. Include our company name and use a classy, wine-themed color palette to reflect the elegance of the event."

คำสั่งในทุกกรณีควรระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ ChatGPT สร้างโปสเตอร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณในการโฆษณากิจกรรมหรือสัมมนาที่คุณต้องการสร้าง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ