วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างโปสเตอร์และโบรชัวร์สะดุดตาสำหรับงานสัมมนาและสรรหางานออนไลน์ของบริษัทเรา

คำสั่งนี้ท้าทาย ChatGPT ให้สร้างผลงานทางดิจิทัลที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาและสรรหางานที่บริษัทของเราจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โปสเตอร์หรือโบรชัวร์ที่ผลิตจะต้องเน้นความสวยงาม, มีสีสันที่สดใส, และติดตามคำแนะนำในการเน้นข้อมูลสำคัญ เช่น วันเวลา, สถานที่, และโปรโมชั่นพิเศษ หากมี

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างโปสเตอร์และโบรชัวร์สะดุดตาสำหรับงานสัมมนาและสรรหางานออนไลน์ของบริษัทเรา

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Design an eye-catching poster or flyer for a virtual career fair or recruitment event hosted by our company."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างออกแบบโปสเตอร์หรือโบรชัวร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาหรือกิจกรรมสรรหางานทางดิจิทัลที่บริษัทของเราจัดขึ้น

**3. แนะนำวิธีใช้:**
- เลือกคำสั่งที่ชัดเจนและมีขอบเขตเพื่อให้ ChatGPT สร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับที่ต้องการ
- ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาหรือกิจกรรมสรรหางาน เช่น วันที่, เวลา, สถานที่, บรรยากาศ, และโปรโมชั่นพิเศษ (ถ้ามี)
- กำหนดรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น สี, รูปภาพ, และตัวอักษร
- ใช้คำสั่งที่ช่วยเน้นความสำคัญ เช่น "Make sure to include vibrant colors and engaging visuals to attract participants."

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: ออกแบบโปสเตอร์สำหรับงานสัมมนาที่มีโปรโมชั่นพิเศษ**
คำสั่ง: "Design a captivating poster for our virtual career fair with a special promotion for early registrants."

**Use Case 2: สร้างโบรชัวร์เพื่อสรรหานักศึกษาสหกิจ**
คำสั่ง: "Create an eye-catching flyer for our virtual recruitment event targeting university students for internship opportunities."

**Use Case 3: ออกแบบโปสเตอร์ที่เน้นบรรยากาศในงาน**
คำสั่ง: "Design a poster for our virtual career fair highlighting the vibrant and collaborative atmosphere of our company."

ทั้งนี้ ควรทำการทดสอบและปรับแต่งคำสั่งตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ