คำสั่ง AI ChatGPT Prompts พัฒนาแผนสื่อสารการจัดการวิกฤติ

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้ช่วยให้คุณสามารถให้คำแนะนำให้ ChatGPT พัฒนาแผนสื่อสารการจัดการวิกฤติเกี่ยวกับการตอบสนองในกรณีที่เกิด PR crises ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขององค์กรหรือบริษัทของคุณ รวมถึงวิธีใช้และตัวอย่าง Use Cases ที่เป็นไปได้

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts พัฒนาแผนสื่อสารการจัดการวิกฤติ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Develop a crisis communication plan outlining steps to address potential PR crises related to our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT พัฒนาแผนสื่อสารการจัดการวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่อาจเกิดขึ้นในการสื่อสารสาธารณะ (PR crises) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการขององค์กรหรือบริษัท โดยจะต้องเขียนรายละเอียดของขั้นตอนที่ต้องทำในแผนนี้ และกำหนดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเข้าไปในคำสั่ง (insert product/service) เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างแผนที่เฉพาะตัวสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในบรรทัดที่ระบุด้วย [insert product/service]. ตัวอย่างเช่น "Develop a crisis communication plan outlining steps to address potential PR crises related to our new smartphone model."
   - กำหนดขั้นตอนที่ต้องการให้ ChatGPT พัฒนาในแผนสื่อสารการจัดการวิกฤติ โดยควรระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้แผนเป็นประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น "Identify key stakeholders, prepare key messages, designate a spokesperson, establish monitoring protocols, and create response templates."
   - หลังจากที่คุณระบุข้อมูลทั้งหมดในคำสั่ง เรียกใช้ ChatGPT เพื่อให้ระบบสร้างแผนสื่อสารการจัดการวิกฤติตามข้อมูลที่คุณระบุเอาไว้ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงแผนตามต้องการของคุณต่อไป.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สำหรับบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
     - คำสั่ง: "Develop a crisis communication plan outlining steps to address potential PR crises related to our new line of smart home devices."
     - คำตอบที่เป็นไปได้: ChatGPT จะสร้างแผนการจัดการวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัทนี้ แผนนี้อาจรวมถึงการระบุสิ่งสำคัญเช่นการจัดการกับข้อมูลลูกค้าหรือการระงับการใช้งานอุปกรณ์เมื่อมีปัญหาทางเทคนิค.

   - Use Case 2: สำหรับบริษัทที่ให้บริการโรงแรม
     - คำสั่ง: "Develop a crisis communication plan outlining steps to address potential PR crises related to our luxury hotel brand."
     - คำตอบที่เป็นไปได้: ChatGPT จะสร้างแผนการจัดการวิกฤติเพื่อโรงแรมหรูของบริษัท แผนนี้อาจรวมถึงการกำหนดวิธีการรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักหรือประสบการณ์ของลูกค้าในโรงแรม.

   - Use Case 3: สำหรับบริษัทที่ผลิตยา
     - คำสั่ง: "Develop a crisis communication plan outlining steps to address potential PR crises related to our pharmaceutical products."
     - คำตอบที่เป็นไปได้: ChatGPT จะสร้างแผนการจัดการวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท แผนนี้อาจรวมถึงการรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของยาหรือป

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ