สร้างสคริปต์วิดีโอความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา ด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาสำหรับสร้างสคริปต์วิดีโอทดสอบลูกค้าเพื่อเสนอความประทับใจจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

สร้างสคริปต์วิดีโอความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา  ด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Create a video script for a customer testimonial video featuring a client who shares their positive experience with our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับวิดีโอทดสอบลูกค้า (customer testimonial video) โดยมีลูกค้าแสดงความประทับใจบวกต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คำสั่งระบุให้สร้างสคริปต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับลูกค้าที่แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีที่พวกเขามีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และสามารถแก้ไขส่วนที่ระบุ [insert product/service] เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องในคำสั่ง โดยอาจจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราต้องการ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยคำสั่ง "Create a video script for a customer testimonial video featuring a client who shares their positive experience with our [insert product/service]."
   - หลังจากนั้น, ChatGPT จะตอบสนองด้วยสคริปต์ของวิดีโอทดสอบลูกค้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีประสบการณ์บวกกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ.
   - คุณสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถระบุเรื่องที่ต้องการที่จะถูกพูดถึงหรือคำถามที่ควรถามลูกค้าในวิดีโอ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สคริปต์ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือ "สมาร์ทโทรศัพท์ XYZ"
   - คำสั่ง: "Create a video script for a customer testimonial video featuring a client who shares their positive experience with our smartphonemodel XYZ."

   Use Case 2: สคริปต์ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือ "บริการออนไลน์ ABC"
   - คำสั่ง: "Create a video script for a customer testimonial video featuring a client who shares their positive experience with our online service ABC."

   ตัวอย่างของสคริปต์:
   "In this customer testimonial video, John, a long-time user of our [insert product/service], shares his incredible experience. John highlights how our product/service has made his life easier and more convenient. He talks about the specific features he loves, how it has helped him save time, and how it's the best choice for anyone looking for [insert benefits or unique selling points]. John's story is a true testament to the quality and value of our [insert product/service]."

ดังนั้น, คุณสามารถใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้เพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอทดสอบลูกค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและปรับแต่งตามความต้องการของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับคำถามหรือเนื้อหาที่คุณต้องการให้ถูกนำเสนอในวิดีโอของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ