สร้างโครงสร้างการทำเงินสำหรับบล็อกอาหารด้วย AI ChatGPT Prompts

วิธีใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนการทำเงินสำหรับบล็อกที่เกี่ยวกับอาหารผ่านการขายหนังสือรวมสูตรอาหาร, โพสต์โดยรับจ้าง, การสอนอาหารออนไลน์, และการสร้างแผนอาหารส่วนตัว

สร้างโครงสร้างการทำเงินสำหรับบล็อกอาหารด้วย AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Create a framework for [insert product/idea/business/service] to monetize a food blog through cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, and personalized meal plans."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่แนะนำให้ ChatGPT สร้างโครงสร้างหรือแผนการทำเงินสำหรับบล็อกที่เกี่ยวกับอาหาร โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่นการขายหนังสือรวมสูตรอาหาร (cookbook sales), การโพสต์โดยรับจ้าง (sponsored posts), การสอนอาหารออนไลน์ (online cooking classes), และการสร้างแผนอาหารส่วนตัว (personalized meal plans) เพื่อสร้างรายได้จากบล็อกอาหารนั้น.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - การใช้คำสั่งนี้ เริ่มต้นด้วย "Create a framework for" แล้วตามด้วยการแทรกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (product), ความคิด (idea), ธุรกิจ (business), หรือบริการ (service) ที่คุณต้องการสร้างแผนการทำเงินสำหรับ.
   - จากนั้น, ระบุวิธีการที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างแผนการทำเงิน ในกรณีนี้คือ cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, และ personalized meal plans.
   - ควรเสนอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังพูดถึง เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจความเป็นไปได้ของแผนการทำเงินนี้.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างแผนการทำเงินสำหรับ "a food blog that focuses on healthy recipes for busy professionals" โดยใช้ cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, และ personalized meal plans.
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a framework for a food blog that focuses on healthy recipes for busy professionals to monetize through cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, and personalized meal plans."
   
   - Use Case 2: สร้างแผนการทำเงินสำหรับ "an online cooking community" โดยใช้ cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, และ personalized meal plans.
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a framework for an online cooking community to monetize through cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, and personalized meal plans."

   - Use Case 3: สร้างแผนการทำเงินสำหรับ "a food delivery service that offers unique meal plans" โดยใช้ cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, และ personalized meal plans.
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a framework for a food delivery service that offers unique meal plans to monetize through cookbook sales, sponsored posts, online cooking classes, and personalized meal plans."

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งคำสั่งตามความเหมาะสมของการใช้งานเพื่อให้ได้แผนการทำเงินที่เหมาะสมสำหรับบล็อกหรือธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวกับอาหารในตัวอย่างของคำสั่งชุดนี้เพื่อสร้างไอเดียและแผนทำเงินที่น่าสนใจในความสามารถของ ChatGPT Prompts.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ