วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts แผนธุรกิจสำหรับการสร้างเครือข่ายพื้นที่ทำงานระยะไกลและรายได้จากค่าสมาชิกและสปอนเซอร์ชิป

วางแผนสำหรับการพัฒนา [insert product/idea/business/service] เพื่อสร้างเครือข่ายของสถานที่ทำงานระยะไกล โดยรับรายได้จากค่าสมาชิกและการสปอนเซอร์ของบริษัท ในบทความนี้เราจะสร้างแผนที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts แผนธุรกิจสำหรับการสร้างเครือข่ายพื้นที่ทำงานระยะไกลและรายได้จากค่าสมาชิกและสปอนเซอร์ชิป

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่งที่ให้มาเป็น: "Compose a plan for [insert product/idea/business/service] to build a network of remote coworking spaces, with revenue streams from membership fees and corporate sponsorships."
   - โปรตัวอย่าง: "Compose a plan for [โปรดใส่ชื่อสินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อสร้างเครือข่ายพื้นที่ทำงานระยะไกลพร้อมทางรายได้จากค่าสมาชิกและการสปอนเซอร์ของบริษัท"

2. **เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งเหล่านี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างแผนที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายพื้นที่ทำงานระยะไกลสำหรับ [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] และมีรายได้จากค่าสมาชิกและการสปอนเซอร์ของบริษัท

3. **แนะนำวิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างแผนที่
   - ทำให้คำสั่งเป็นทางระเบียบและชัดเจน เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและตอบสนองตามที่คุณต้องการ
   - คำสั่งควรสอดคล้องกับความต้องการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม

4. **เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สินค้าเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ทำงานระยะไกลสำหรับธุรกิจการค้าออนไลน์**
     - *คำสั่ง:* "Compose a plan for a product that facilitates the creation of remote coworking spaces specifically tailored for e-commerce businesses, generating revenue through membership fees and corporate sponsorships."
   
   - **Use Case 2: ไอเดียเกี่ยวกับการนำเสนอสถานที่ทำงานระยะไกลที่เชื่อมโยงกับธุรกิจเครือข่าย**
     - *คำสั่ง:* "Compose a plan for an idea that involves presenting remote coworking spaces linked to a network of businesses, outlining revenue streams from both membership fees and corporate sponsorships."

   - **Use Case 3: ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการให้บริการพื้นที่ทำงานระยะไกล**
     - *คำสั่ง:* "Compose a plan for a new business providing remote coworking spaces as a service, outlining strategies to generate revenue through membership fees and corporate sponsorships."

**สำคัญ:**
- ข้อนี้เน้นความเรียบเรียงและความชัดเจนในการส่งคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ
- การทำขั้นตอนเป็นลำดับมีประโยชน์เพื่อตรวจสอบว่าได้คำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกรายละเอียดที่ต้องการ
- หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือการปรับแก้คำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ควรระบุในขั้นตอนต่อไป

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ