เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรเรียนเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์สำหรับเด็กเพื่อ

สร้างแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์สำหรับเด็ก ด้วยรายได้จากค่าเรียนและการขายชุดหุ่นยนต์

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรเรียนเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์สำหรับเด็กเพื่อ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่งที่ให้มาคือ "Create a strategy for [insert product/idea/business/service] to develop a children's coding and robotics course, with profits from course fees and robot kit sales."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างกลยุทธ์หรือแผนการสำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์สำหรับเด็ก โดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากค่าเรียนและการขายชุดหุ่นยนต์

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุผลผลิตหรือไอเดียที่คุณต้องการสร้างกลยุทธ์ (เช่น หลักสูตรการเรียนรู้เขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์สำหรับเด็ก)
   - ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการให้กลยุทธ์บรรลุถึง (เช่น ทำกำไรจากค่าเรียนและการขายชุดหุ่นยนต์)
   - ระบุขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ควรทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (เช่น การพัฒนาหลักสูตร, การตลาด, การจัดการการขาย)

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: การพัฒนาหลักสูตร
     - คำสั่ง: "Develop a curriculum for a children's coding and robotics course that covers fundamental programming concepts and hands-on robot building activities."
   
   - Use Case 2: การตลาด
     - คำสั่ง: "Devise a marketing strategy to promote the children's coding and robotics course, emphasizing its educational benefits and fun learning experiences for kids."
   
   - Use Case 3: การขายชุดหุ่นยนต์
     - คำสั่ง: "Create a plan for selling robot kits alongside the course, including pricing strategies and promotional offers to boost sales."

สำคัญ:
   - สามารถใช้ "Insert product/idea/business/service" เพื่อแทนที่ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการที่คุณกำลังพัฒนา
   - สามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับแก้คำสั่งเพื่อให้ตรงกับลักษณะของกลยุทธ์ที่คุณต้องการ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ