เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แผนการทำกำไรสำหรับบริการประเมินศิลปะออนไลน์: ค่าปรึกษาและการนำทางไปที่การประมูล

พัฒนาแผนการทำกำไรเพื่อบริการประเมินศิลปะออนไลน์ ทำรายได้จากค่าปรึกษาที่มีความแข็งแกร่งและการนำทางไปที่การประมูล เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts แผนการทำกำไรสำหรับบริการประเมินศิลปะออนไลน์: ค่าปรึกษาและการนำทางไปที่การประมูล

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่งที่ให้มาคือ "Formulate a monetization plan for [insert product/idea/business/service] to provide an online art appraisal service, generating revenue from consultation fees and auction referrals."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำขอที่กำหนดให้ ChatGPT พัฒนาแผนการทำกำไร (monetization plan) สำหรับบริการประเมินศิลปะออนไลน์ โดยทำรายได้จากค่าปรึกษาและค่านำทางไปที่การประมูล (auction referrals).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้พัฒนาแผนการทำกำไร
   - ระบุวิธีที่บริการประเมินศิลปะออนไลน์จะให้บริการค่าปรึกษาและนำทางไปที่การประมูล
   - พิจารณาวิธีที่จะสร้างรายได้จากค่าปรึกษาและค่านำทางไปที่การประมูล
   - ระบุวิธีการตลาดและเพิ่มความรู้สึกในตลาดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในบริการ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: การสร้างรายได้จากค่าปรึกษา
   - คำสั่ง: "Develop a strategy to set competitive consultation fees for the online art appraisal service, considering market trends and customer expectations."

   Use Case 2: การเพิ่มความรู้สึกในตลาด
   - คำสั่ง: "Propose a marketing plan to promote the online art appraisal service, emphasizing its unique features and benefits to attract art collectors and enthusiasts."

   Use Case 3: การส่งเสริมการประมูล
   - คำสั่ง: "Devise a plan to collaborate with prominent art auction houses and platforms, creating a system for auction referrals to generate additional revenue for the online art appraisal service."

   Use Case 4: การเพิ่มความน่าสนใจ
   - คำสั่ง: "Suggest innovative features or add-ons for the online art appraisal service to enhance its value proposition, making it more appealing to a wider audience."

ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกประเด็นและกำหนดคำสั่งอย่างรอบคอบเพื่อให้ ChatGPT สามารถให้คำแนะนำที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ได้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ