การออกแบบ AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอ: สำรวจเส้นทางลูกค้าและประสบการณ์ผู้ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์/บริการ

วางแผนกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีย์วิดีโอที่ตีความเส้นทางของลูกค้าและประสบการณ์ผู้ใช้กับ [ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ] ให้อย่างครบถ้วนและน่าสนใจ ด้วยคำสั่งที่ชัดเจน 'Develop a content strategy for a video series that explores the customer journey and user experience with our [insert product/service].' นำเสนอแนวทางการใช้คำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมทุกรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์/บริการ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอ: สำรวจเส้นทางลูกค้าและประสบการณ์ผู้ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series that explores the customer journey and user experience with our [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ช่วยพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีย์วิดีโอที่สำรวจเส้นทางของลูกค้าและประสบการณ์ผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดเอาไว้ในบรรทัด [insert product/service].

3. วิธีใช้:
   - ตัวอย่างของวิธีใช้คือการเขียนคำสั่งที่ชัดเจนและมีรายละเอียดในบรรทัด [insert product/service] เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสามารถให้คำแนะนำหรือแบบแผนเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซีรีย์วิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าและผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   a. **การติดตั้งเนื้อหาที่เป็นประสบการณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์:**
      - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series that explores the customer journey and user experience with our smart home security system."

   b. **การนำเสนอการใช้งานของบริการออนไลน์:**
      - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series that explores the customer journey and user experience with our online learning platform."

   c. **การสร้างซีรีย์วิดีโอเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ:**
      - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series that explores the customer journey and user experience with our telehealth services."

   d. **การนำเสนอประสบการณ์การใช้งานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:**
      - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series that explores the customer journey and user experience with our industrial automation solutions."

   ทั้งนี้คำสั่งในแต่ละกรณีควรปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดเพื่อให้ได้กลยุทธ์เนื้อหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแต่ละเนื้อหาวิดีโอ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ