คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แผนผลิตภัณฑ์: จักรยานพับสำหรับนักเดินทางในเมือง

วาดแผนผลิตภัณฑ์ที่เป็นจักรยานพับสำหรับนักเดินทางในเมือง ด้วยคำสั่ง 'Plan a [insert product] that is a collapsible bicycle for urban commuters.' และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ, วัสดุ, และคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ในเมือง พร้อมตัวอย่าง Use Cases ที่เน้นความสำคัญของคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความพกพาสะดวก, ความปลอดภัยในการใช้งานในเมือง, และความสะดวกในการจัดเก็บ.

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แผนผลิตภัณฑ์: จักรยานพับสำหรับนักเดินทางในเมือง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Plan a [insert product] that is a collapsible bicycle for urban commuters."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งขอให้ ChatGPT วาดแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น "collapsible bicycle" ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางในเมือง

3. แนะนำวิธีใช้:
   - สร้างคำสั่งที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็น เช่น "Consider the design, materials, and features that would make it ideal for urban commuters."
   - กำหนดขอบเขตและข้อกำหนดเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่เพียงพอในการวาดแผน
   - เพิ่มคำสั่งที่เน้นความสำคัญของคุณสมบัติหรือความแตกต่างที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ในเมือง
   - ให้คำแนะนำว่า ChatGPT ควรพิจารณาอะไรเพิ่มเติมในกระบวนการวาดแผน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การให้ความสำคัญกับความพกพาสะดวก
     - คำสั่ง: "Consider how the collapsible design can enhance portability, making it easy for users to carry and store the bicycle in tight urban spaces."

   - Use Case 2: การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งานในเมือง
     - คำสั่ง: "Highlight safety features and design elements that make the collapsible bicycle suitable for urban traffic conditions, such as integrated lights and a sturdy frame."

   - Use Case 3: การให้ความสำคัญกับความสะดวกในการจัดเก็บ
     - คำสั่ง: "Provide suggestions for a user-friendly folding mechanism and storage solutions, ensuring the collapsible bicycle can be easily folded and stored in small apartments or workplaces."

**สำคัญ:**
Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer. (ในกรณีที่ต้องการให้ ChatGPT วาดแผนเป็นขั้นตอนโดยรอบเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุม)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ