เขียน Script AI ChatGPT Prompts การสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮม: แนวคิดสำหรับ Workshop ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เปิดโอกาสให้ ChatGPT มอบแนวคิดสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่าน Workshop ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เน้นการสอนขั้นตอนทำเองในการสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบ้านของคุณได้อย่างฉลาด คำแนะนำนี้ช่วยสร้างโปรแกรมสัมนาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความรู้ทางเทคนิคที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน.

เขียน Script  AI ChatGPT Prompts การสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮม: แนวคิดสำหรับ Workshop ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Offer a [insert idea] for a series of workshops on how to build your own smart home devices."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอหรือแนวคิดสำหรับการจัดโปรแกรมสัมนาหรือชุดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเอง

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ตัวอย่างคำสั่งนี้ต้องการการกำหนดหัวข้อหรือแนวคิด (idea) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮม
   - สามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์, ขั้นตอนการสร้าง, หรือประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้าง Workshop การสร้างอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ในบ้าน
     - คำสั่ง: "Offer a comprehensive outline for a series of workshops on how to build your own IoT devices for home automation."

   - Use Case 2: แนะนำการสร้างเครื่องควบคุมบ้านอัจฉริยะ
     - คำสั่ง: "Provide a detailed plan for a series of workshops guiding participants on building their own smart home control systems."

   - Use Case 3: สร้างโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเซ็นเซอร์สมาร์ทโฮม
     - คำสั่ง: "Develop a curriculum for a workshop series focused on creating smart home sensors for various applications."

สำคัญ: 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคำสั่ง ควรระบุหัวข้อหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องใน [insert idea] อย่างชัดเจน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ