เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts แนวคิดแพลตฟอร์มแบ่งปันและเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ peer-to-peer

ค้นพบแนวคิดใหม่สำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แบ่งปันและเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพกันเองผ่านระบบ peer-to-peer ที่สร้างขึ้นจากคำสั่ง 'Invent a [insert idea] for a peer-to-peer platform for sharing and renting photography equipment.

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts แนวคิดแพลตฟอร์มแบ่งปันและเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ peer-to-peer

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Invent a [insert idea] for a peer-to-peer platform for sharing and renting photography equipment."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างความคิดหรือแนวคิดสำหรับแพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer ที่ใช้สำหรับการแบ่งปันและเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพิ่ม [insert idea] ในคำสั่งที่กำหนด (เช่น, "Invent a marketplace for a peer-to-peer platform for sharing and renting photography equipment.")
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างคำตอบที่มีคุณค่า

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. ตัวอย่าง Use Case: การแบ่งปันกล้องโดรน
      - คำสั่ง: "Invent a marketplace for a peer-to-peer platform for sharing and renting photography equipment that focuses on drone cameras."
   
   b. ตัวอย่าง Use Case: การเช่าเลนส์ที่มีความพิเศษ
      - คำสั่ง: "Create a concept for a peer-to-peer platform that allows photographers to share and rent specialty lenses for unique photography needs."
   
   c. ตัวอย่าง Use Case: แพลตฟอร์มสำหรับผู้ถ่ายภาพมืออาชีพ
      - คำสั่ง: "Devise an idea for a peer-to-peer platform tailored for professional photographers to share and rent high-end photography equipment."

สำคัญ: 
   - ในขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ควรเลือกคำสั่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของแพลตฟอร์ม peer-to-peer สำหรับการแบ่งปันและเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ