วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอโฆษณาที่เน้นความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วย [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราที่หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สคริปต์วิดีโอโฆษณานี้จะนำเสนอคุณสมบัติที่ทำให้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] เป็นไปได้ทุกรูปแบบ จากบ้านอัจฉริยะถึงการจัดการโครงการในระบบ Cloud และอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ล้ำหน้า มาพร้อมกับสองขอบข้างของความสามารถและความหลากหลายที่ไม่เหมือนใคร

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอโฆษณาที่เน้นความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่สร้างกระบวนการข้อความที่ตอบสนองต่อคำสั่งที่กำหนดไว้ ซึ่งในที่นี้คือ "Write a script for a video advertisement that highlights the versatility and wide range of applications of our [insert product/service] in different industries."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับวิดีโอโฆษณาที่เน้นความหลากหลายและประยุกต์ได้ในหลายอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - คำสั่งต้องระบุหัวข้อหลักของสคริปต์ที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้คือ "script for a video advertisement that highlights the versatility and wide range of applications of our [insert product/service] in different industries."
   - เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่า "[insert product/service]" คือสิ่งที่ต้องการให้ใส่เข้าไปในสคริปต์ เราสามารถระบุตัวแปรหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังโฆษณา

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างสคริปต์สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ "Smart Home Automation System"
     - คำสั่ง: "Write a script for a video advertisement that highlights the versatility and wide range of applications of our Smart Home Automation System in different industries."

   - Use Case 2: สร้างสคริปต์สำหรับการโฆษณาบริการ "Cloud-Based Project Management"
     - คำสั่ง: "Write a script for a video advertisement that highlights the versatility and wide range of applications of our Cloud-Based Project Management service in different industries."

   - Use Case 3: สร้างสคริปต์สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ "Advanced Medical Imaging Devices"
     - คำสั่ง: "Write a script for a video advertisement that highlights the versatility and wide range of applications of our Advanced Medical Imaging Devices in different industries."

การใช้คำสั่งนี้, ควรระบุรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังโฆษณาเพื่อให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่เป้าหมายในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ