เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอพิสูจน์ความพึงพอใจ: ซีรีส์ลูกค้าเล่าเรื่องความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร

ให้เราเป็นนำทางในโลกของธุรกิจและความสำเร็จของลูกค้าผ่านซีรีส์วิดีโอที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นประจำการทดสอบความพึงพอใจจากลูกค้าของเรา ทุกรายการนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จที่เป็นพิเศษและน่าสนใจ รวมถึงการเน้นทุกธุรกิจและภูมิภาคที่แตกต่างกัน

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอพิสูจน์ความพึงพอใจ: ซีรีส์ลูกค้าเล่าเรื่องความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Compose a script for a video series featuring customer testimonials, with each video highlighting a unique success story."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับซีรีส์วิดีโอที่เน้นทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า โดยทุกวิดีโอจะโปรโมทเรื่องราวความสำเร็จที่เป็นพิเศษแต่ละเรื่องที่ลูกค้าได้สัมผัส

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุข้อมูลที่ต้องการให้คำสั่งมีความชัดเจน เช่น เวลาวิดีโอที่ต้องการ (ยาวเท่าไร), ลูกค้าที่ต้องการให้เน้น, และรายละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้าที่ควรถูกเน้น

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1:
   - คำสั่ง: "Compose a script for a 3-minute video featuring a customer testimonial from Company X. Highlight their journey from adopting our product to achieving a 30% increase in productivity."

   Use Case 2:
   - คำสั่ง: "Create a script for a series of 5 videos, each 2 minutes long. Each video should showcase a different customer success story, emphasizing diverse industries and regions."

   Use Case 3:
   - คำสั่ง: "Develop a script for a 1-minute teaser video introducing our customer testimonial series. Emphasize the overall theme of how our product has positively impacted various businesses."

   Use Case 4:
   - คำสั่ง: "Generate a script for a video highlighting a recent success story where a customer experienced a significant ROI after implementing our solution. Keep the video engaging and informative."

สำคัญ: 
เพื่อให้ ChatGPT ทำงานได้อย่างถูกต้อง คำสั่งควรระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างสคริปต์ที่เหมาะสมได้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ