การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้าง BMC และวิเคราะห์ค่าเสนอมูลค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ

ค้นพบวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้าง Business Model Canvas (BMC) และวิเคราะห์ค่าเสนอมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในแง่มุมของการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในการจัดทำ BMC และการทำความเข้าใจค่าเสนอมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้าง BMC และวิเคราะห์ค่าเสนอมูลค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "In BMC, elaborate on the value propositions for [insert product/service] by detailing how they address the pain points and needs of your target customer segments."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างคำถามหรือแนวทางในการให้ ChatGPT พูดถึงค่าที่ [insert product/service] นั้นๆ นำเสนอให้ลูกค้ามีคุณค่าอย่างไร โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้จะมีประโยชน์อย่างไรต่อกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย โดยเฉพาะถึงการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

3. วิธีใช้:
   - เพิ่มข้อมูลที่เป็นคำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในบทความที่กำลังพัฒนา แนวทางคือการจัดทำ Business Model Canvas (BMC) โดยเน้นที่การอธิบายคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรากำลังพูดถึงในบทความนั้น

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้าง BMC สำหรับผลิตภัณฑ์ Smart Home Automation
     - คำสั่ง: "In BMC, elaborate on the value propositions for Smart Home Automation by detailing how they address the pain points and needs of your target customer segments."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Smart Home Automation provides convenience and energy efficiency for busy homeowners by automating household tasks. It addresses the pain point of time management and the need for an energy-efficient lifestyle."

   - Use Case 2: สร้าง BMC สำหรับบริการ Cloud-Based Project Management
     - คำสั่ง: "In BMC, elaborate on the value propositions for Cloud-Based Project Management by detailing how they address the pain points and needs of your target customer segments."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Cloud-Based Project Management streamlines collaboration and enhances productivity for businesses. It addresses the pain point of project coordination challenges and the need for seamless remote work."

การตอบคำถามที่มีความชัดเจนและให้ข้อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่มีคุณภาพและได้ทำงานตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ