การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างชุดคำถามสัมภาษณ์ Podcast: แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของพนักงาน

เรียกใช้ ChatGPT เพื่อสร้างชุดคำถามสำหรับรายการ Podcast ที่เน้นที่พนักงานที่แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาในสถานที่ทำงาน ทำให้ได้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจและหลากหลายในแต่ละหัวข้อ

การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างชุดคำถามสัมภาษณ์ Podcast: แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของพนักงาน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring employees sharing their insights and experiences."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามสำหรับใช้ในการสัมภาษณ์ในรายการ Podcast ที่มีธีมเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์: ตราบใดทราบว่าคุณต้องการให้พนักงานแบ่งปันเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่ได้รับในการทำงาน
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากเป็นไปได้เพื่อช่วยให้ ChatGPT ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
   - การเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะเพื่อให้คำถามมีลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการ Podcast

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   a. Use Case: สัมภาษณ์พนักงานในบริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและเทคโนโลยีใหม่
      - คำสั่ง: "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring employees from a tech company sharing their insights and experiences with new technologies."

   b. Use Case: สัมภาษณ์พนักงานในธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจเล็ก
      - คำสั่ง: "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring employees in a startup discussing valuable resources for small businesses."

   c. Use Case: สัมภาษณ์พนักงานทางการตลาดเกี่ยวกับวิธีสร้างสรรค์และโปรโมตแคมเปญทางการตลาด
      - คำสั่ง: "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring marketing professionals sharing their insights on creating and promoting marketing campaigns."

สำคัญ:
- สามารถปรับแต่งคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ชุดคำถามที่ตรงกับความต้องการของรายการ Podcast อย่างละเอียด
- การเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมหรือหัวข้อที่ต้องการนำเสนอในรายการ Podcast จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำถามที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ