เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างอีเมล์แจ้งข่าว: อัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดและการปรับปรุง

วิธีให้ ChatGPT ช่วยในการสร้างเนื้อหาอีเมล์นิวส์ที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณทราบถึงการอัปเดตและการปรับปรุงล่าสุดของผลิตภัณฑ์ โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเน้น รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างอีเมล์แจ้งข่าว: อัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดและการปรับปรุง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters to keep subscribers informed about our latest product updates and enhancements."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เป็นคำขอที่ต้องการ ChatGPT ที่จะสร้างเนื้อหาของอีเมล์นิวส์ที่เกี่ยวกับการแจ้งให้ลูกทุกรายการทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:

- กำหนดชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการเน้นในอีเมล์นิวส์
- ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตและปรับปรุงล่าสุดที่คุณต้องการแบ่งปัน
- ยังสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: การแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์

คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters to keep subscribers informed about our latest product updates and enhancements."

ตัวอย่างคำสั่ง:
Prompt: Generate an email newsletter updating subscribers on the latest features of our product.

Response: Subject: Exciting Updates Await You - [Product Name] Enhancements!

Dear [Subscriber's Name],

We're thrilled to share the latest enhancements and updates to [Product Name] that will elevate your experience. Here are the key highlights:

1. [Feature 1]: [Brief description and benefits]
2. [Feature 2]: [Brief description and benefits]
3. [Feature 3]: [Brief description and benefits]

Stay tuned for even more exciting developments in the coming months. Thank you for being a valued part of our [Product Name] community!

Best regards,
[Your Company Name]

ในตัวอย่างนี้, คำสั่งให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาอีเมล์นิวส์ที่แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของผลิตภัณฑ์และเน้นที่การปรับปรุงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทั้งหมด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ