การสร้าง AIChatGPT Prompts วิดีโอเคล็ดลับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ product/service ของเรา

สร้างสคริปต์วิดีโอที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกของ [insert product/service] ของเรา! ด้วยเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่เราจัดทำมาอย่างประณีต เราจะช่วยคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้บริการของเรา

การสร้าง AIChatGPT Prompts วิดีโอเคล็ดลับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ product/service ของเรา

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Draft a script for a video series that provides tips and strategies for using our [insert product/service] effectively."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับซีรีส์วิดีโอที่ให้เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการใช้ [สินค้า/บริการ] ของเราให้มีประสิทธิภาพ

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - ขอความโจทย์ที่ชัดเจน: ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ [สินค้า/บริการ] ของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างเนื้อหาที่ถูกต้อง
   - ระบุลักษณะของเนื้อหา: ระบุว่าความหมายของคำสั่งคือการสร้างเคล็ดลับและกลยุทธ์
   - รวมประโยชน์หลัก: ให้ ChatGPT เน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ [สินค้า/บริการ] และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**
   
   *Use Case 1: สินค้า - แอปพลิเคชันการอ่านหนังสือ*
   - คำสั่ง: "Draft a script for a video series that provides tips and strategies for using our innovative e-reader app effectively."

   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Share three key features of the app that enhance reading experience. Include user testimonials highlighting the impact of these features on their reading habits."

   *Use Case 2: บริการ - แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์*
   - คำสั่ง: "Draft a script for a video series that provides tips and strategies for using our online learning platform effectively."

   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Highlight the personalized learning paths available on the platform. Incorporate success stories from users who have achieved their educational goals through the platform's tailored approach."

**สำคัญ:**
   - ข้อจำกัด: ChatGPT อาจมีข้อจำกัดในการทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนมาก หากเนื้อหาไม่ครอบคลุมหรือต้องการปรับแก้ ควรทำการแก้ไขคำสั่งให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
   - การทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบการตอบของ ChatGPT และปรับปรุงคำสั่งตามความต้องการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความคาดหวัง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ