เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางอุตสาหกรรมและค้นคว้าทางวิจัย

สร้างเนื้อหาอีเมลข่าวที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ทางอุตสาหกรรมล่าสุดและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ติดตามของเราทราบข้อมูลที่สำคัญและตีความเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางอุตสาหกรรมและค้นคว้าทางวิจัย
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Compose a series of email newsletters to keep subscribers informed about our latest industry insights and research findings."
   - ประเภท: ChatGPT Prompt เป็นคำสั่งที่ให้ข้อมูลเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาตามที่ระบุ
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดของจดหมายข่าวทางอีเมลที่จะส่งไปยังผู้ติดตาม เนื้อหาจะต้องเกี่ยวกับข้อมูลทางอุตสาหกรรมล่าสุดและค้นคว้าทางวิจัย
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุชุดข้อมูลที่ต้องการให้ ChatGPT ใช้ในการสร้างจดหมายข่าว แต่ระบุอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาควรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมล่าสุดและค้นคว้าทางวิจัย
   - คำสั่งควรเป็นภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของผู้ใช้
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
   - Use Case 1: สร้างเนื้อหาอีเมลข่าวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในอุตสาหกรรม
     - คำสั่ง: "Compose a series of email newsletters discussing the latest trends and research findings related to water resources in our industry."
 
   - Use Case 2: สร้างเนื้อหาอีเมลข่าวเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและความยั่งยืน
     - คำสั่ง: "Create a series of email newsletters updating subscribers on recent developments and research outcomes in the field of renewable energy and sustainability."
 
   - Use Case 3: สร้างเนื้อหาอีเมลข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม
     - คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters focusing on the latest advancements and research findings in digital technology within our industry."
 
การใช้ตัวอย่างนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่เน้นไปที่ข้อมูลทางอุตสาหกรรมล่าสุดและค้นคว้าทางวิจัยที่กำหนดให้ในคำสั่ง Prompt ของเรา

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ