การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ก้าวสู่ความสำเร็จบน YouTube: แผนธุรกิจช่องวิดีโอสำหรับธุรกิจ สินค้าหรือบริการ

ค้นพบวิธีเริ่มต้นทำช่อง YouTube สำหรับธุรกิจของคุณด้วยแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นในการโชว์ผลิตภัณฑ์/บริการ, ความคิดเห็นจากลูกค้าและการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้ติดตามใหม่ ๆ และเสริมสร้างชุมชนออนไลน์ที่มั่นคง

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ก้าวสู่ความสำเร็จบน YouTube: แผนธุรกิจช่องวิดีโอสำหรับธุรกิจ สินค้าหรือบริการ
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Formulate a YouTube channel roadmap for my [insert product/service] business, featuring product demos, customer testimonials, and captivating storytelling to attract subscribers."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ช่วยสร้างแผนงานการทำ YouTube channel สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ เน้นการทำสื่อโชว์ผลิตภัณฑ์ (product demos), การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า (customer testimonials), และการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ติดตาม (captivating storytelling) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในช่อง YouTube ของธุรกิจนั้น ๆ
 
3. วิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการสร้างช่อง YouTube สำหรับธุรกิจของคุณ
   - ใช้คำสั่งนี้โดยระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องลงในช่องว่างที่เรียกใช้
   - ระบุเนื้อหาที่ต้องการให้ปรากฏในช่อง YouTube โดยรวมถึงการทำสื่อโชว์ผลิตภัณฑ์, การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า, และเรื่องราวที่น่าสนใจ
   - เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าจำเป็น เช่น ประเภทของสื่อ (วิดีโอ, ภาพนิ่ง), ขนาดของสื่อ, ความถี่ในการโพสต์, หรือการโปรโมทช่อง YouTube และเนื้อหา
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: ธุรกิจแฟชั่น
     - คำสั่ง: "Formulate a YouTube channel roadmap for my fashion boutique business, featuring clothing hauls, customer styling sessions, and behind-the-scenes of fashion shows to attract subscribers."

   - Use Case 2: ธุรกิจอาหาร
     - คำสั่ง: "Formulate a YouTube channel roadmap for my restaurant business, featuring cooking tutorials, customer reviews of dishes, and chef interviews to attract subscribers."

   - Use Case 3: ธุรกิจเที่ยวสถานที่
     - คำสั่ง: "Formulate a YouTube channel roadmap for my travel agency business, featuring destination guides, traveler testimonials, and adventure vlogs to attract subscribers."
 
โดยในทุก Use Case คำสั่ง "Formulate a YouTube channel roadmap" จะถูกใช้โดยแทนที่เพื่อสร้างแผนการทำช่อง YouTube สำหรับธุรกิจแต่ละประเภทโดยใช้เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายและความสนใจของผู้ชมในด้านนั้น ๆ โดยสร้างสื่อที่น่าสนใจและมีคุณภาพเพื่อดึงดูดผู้ติดตามและลูกค้าใหม่ ๆ ขึ้นมาในช่อง YouTube ของธุรกิจ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ