คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แผนกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา YouTube เน้น How-To Tutorials และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมความเชี่ยวชาญให้กับบริษัท

วางแผนการสร้างเนื้อหาบนช่อง YouTube โดยเน้นไปที่วิดีโอแนะนำเทคนิคการทำสิ่งต่างๆ (How-To) และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แผนกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา YouTube เน้น How-To Tutorials และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมความเชี่ยวชาญให้กับบริษัท
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Map out a YouTube content strategy focusing on 'How-To' tutorials and product showcases, establishing [business type] as an authority in the field."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อให้เสนอแผนกลยุทธ์เน้นการสร้างเนื้อหาบน YouTube โดยให้ความสำคัญกับวิดีโอแบบ "How-To" และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่กล่าวถึงของธุรกิจที่ระบุ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุประเภทของธุรกิจที่ต้องการสร้างเนื้อหา โดยใช้ชื่อที่เหมาะสม เช่น ธุรกิจเทคโนโลยี, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, หรือธุรกิจแฟชั่น
   - กำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเนื้อหา ว่าต้องการสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจในด้านใด เช่น เพิ่มยอดขาย, สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์, หรือเพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
   - ระบุหัวข้อหลักที่ต้องการให้เนื้อหาโฟกัส ซึ่งสามารถเป็น "How-To" tutorials หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
   - เลือกเนื้อหารองที่เสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับช่องทาง YouTube
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
**Use Case 1: Technology Business**
- คำสั่ง: "Map out a YouTube content strategy focusing on 'How-To' tutorials and product showcases, establishing a technology company as an authority in the field."
- ตัวอย่างการใช้งาน: 
  - กำหนดประเภทของธุรกิจ: บริษัทเทคโนโลยี
  - วัตถุประสงค์: เพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ, สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
  - หัวข้อหลัก: "How-To" การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ, การแก้ปัญหาที่พบบ่อยในเทคโนโลยี
  - เนื้อหารอง: บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, ความรู้ทางเทคนิค, การทดสอบผลิตภัณฑ์
 
**Use Case 2: Food and Beverage Business**
- คำสั่ง: "Map out a YouTube content strategy focusing on 'How-To' tutorials and product showcases, establishing a food and beverage company as an authority in the field."
- ตัวอย่างการใช้งาน: 
  - กำหนดประเภทของธุรกิจ: บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม
  - วัตถุประสงค์: เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์, สร้างความเข้าใจในการใช้งานและการบริโภค
  - หัวข้อหลัก: "How-To" การทำอาหารหรือเครื่องดื่ม, เทคนิคการทำอาหาร, การผสมเครื่องดื่ม
  - เนื้อหารอง: วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร, การเลือกสรรวิธีการทำอาหารตามต้องการ, การจัดเสิร์ฟอาหาร
 
**Use Case 3: Fashion Business**
- คำสั่ง: "Map out a YouTube content strategy focusing on 'How-To' tutorials and product showcases, establishing a fashion company as an authority in the field."
- ตัว

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ