ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook: เปิดโอกาสพบกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการของเรา

สร้างโพสต์บน Facebook เพื่อโฆษณา [ชื่อสินค้าหรือบริการ] โดยเน้นเผยแพร่คุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย!

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook: เปิดโอกาสพบกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Craft a Facebook post highlighting the unique features of [insert product/service], such as "Discover the Power of [insert product/service]: Unparalleled [feature 1], [feature 2], and [feature 3]!""

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการสร้างโพสต์บน Facebook เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการที่กำลังโปรโมท โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้สินค้าหรือบริการนั้นๆ มีความแตกต่าง และเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการนั้น

3. แนะนำวิธีใช้:
   - แทน [insert product/service] ด้วยชื่อของสินค้าหรือบริการที่ต้องการโฆษณา
   - แทน [feature 1], [feature 2], และ [feature 3] ด้วยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1:
   - Product/Service: XYZ Fitness App
   - Features: Personalized Workout Plans, Real-time Progress Tracking, Customized Nutrition Guidance
   - Facebook Post: "Discover the Power of XYZ Fitness App: Unparalleled Personalized Workout Plans, Real-time Progress Tracking, and Customized Nutrition Guidance! Achieve your fitness goals like never before with XYZ Fitness App! ????????????????"

   Use Case 2:
   - Product/Service: ABC Language Learning Course
   - Features: Interactive Lessons, AI-Powered Pronunciation Feedback, Cultural Insights
   - Facebook Post: "Discover the Power of ABC Language Learning Course: Unparalleled Interactive Lessons, AI-Powered Pronunciation Feedback, and Cultural Insights! Start your journey to fluency with ABC Language Learning Course today! ????????️????"

ในกรณีที่ต้องการใช้คำสั่งนี้ ควรแทนชื่อสินค้าหรือบริการและคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการให้ตรงกับที่ต้องการโฆษณา และจัดรูปแบบของข้อความให้เข้ากับคอนเทนต์และกลุ่มเป้าหมายบน Facebook อย่างเหมาะสม

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ