การสร้าง AI ChatGPT Prompts เชิญชวนร่วมรับชมการถาม-ตอบสด: พบกับผู้สร้างและผู้เชี่ยวชาญของสินค้าหรือบริการ

พบกับเราในการถาม-ตอบสดบน Facebook! เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชมและสนทนากับผู้สร้างหรือผู้เชี่ยวชาญของ [ชื่อสินค้าหรือบริการ] มีโอกาสถามคำถาม และส่งข้อเสนอแนะเพื่อให้การใช้งานของท่านดียิ่งขึ้น! อย่าพลาดเวลาและวันที่ที่กำหนดเพื่อได้รับข้อมูลและคำตอบที่คุณต้องการ!

การสร้าง AI ChatGPT Prompts เชิญชวนร่วมรับชมการถาม-ตอบสด: พบกับผู้สร้างและผู้เชี่ยวชาญของสินค้าหรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: "Compose a Facebook post inviting users to join a live Q&A session about [insert product/service], providing an opportunity for direct interaction with the product/service's creators or experts."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อให้เขียนโพสต์บน Facebook ที่เชิญชวนผู้ใช้มาร่วมรับชมการถาม-ตอบสดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยให้โอกาสในการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สร้างหรือผู้เชี่ยวชาญของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
- ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการให้ผู้ใช้มาร่วมรับชมการถาม-ตอบ
- เน้นความสำคัญของการมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับผู้สร้างหรือผู้เชี่ยวชาญ
- กำหนดเวลาและวันที่ของการถาม-ตอบสด
- ยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น วัตถุประสงค์ของการถาม-ตอบ หรือประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: การเชิญชวนให้เข้าร่วมการถาม-ตอบสดเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นใหม่
คำสั่ง: "Compose a Facebook post inviting users to join a live Q&A session about our new photo editing app, providing an opportunity for direct interaction with the app's developers. Mention that users can ask questions about features, tips for photo editing, and upcoming updates."

Use Case 2: การเชิญชวนให้เข้าร่วมการถาม-ตอบสดเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
คำสั่ง: "Compose a Facebook post inviting users to join a live Q&A session about our customer service platform, providing an opportunity for direct interaction with our customer support team. Highlight that users can ask questions about account management, troubleshooting, and feedback."

Use Case 3: การเชิญชวนให้เข้าร่วมการถาม-ตอบสดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
คำสั่ง: "Compose a Facebook post inviting users to join a live Q&A session about our latest smart home device, providing an opportunity for direct interaction with our product experts. Emphasize that users can ask questions about setup, compatibility, and innovative features."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ