เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิธีการสร้างรายได้จากบล็อก DIY การปรับปรุงบ้าน

ค้นพบวิธีการทำให้เว็บไซต์บล็อกเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านด้วยตนเองสามารถหาแหล่งรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมโครงการปรับปรุงบ้านที่ได้รับการสนับสนุนและลิงก์ร่วมทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์การปรับปรุงบ้าน พร้อมทั้งสร้างเนื้อหาที่เต็มไปด้วยข้อมูลและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การปรับแต่ง DIY, การออกแบบภายใน, การตกแต่งบ้าน, และการจัดสวน และสำรวจโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทหรือแบรนด์การปรับปรุงบ้านเพื่อสร้างรายได้

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิธีการสร้างรายได้จากบล็อก DIY การปรับปรุงบ้าน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
Generate ideas for monetizing a DIY home improvement blog, incorporating sponsored home renovation projects and affiliate links to home improvement products. Detail how to create informative and inspiring content covering topics such as DIY remodeling, interior design, home decor, and landscaping, while featuring sponsored projects and product recommendations. Explore opportunities for sponsored partnerships with home improvement brands, building material suppliers, or furniture retailers, as well as affiliate partnerships to earn commissions on sales of home improvement products recommended on the blog.

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างไอเดียเกี่ยวกับวิธีการทำให้เว็บไซต์บล็อก DIY ด้านการปรับปรุงบ้านสามารถหาแหล่งรายได้ได้โดยการรวมโครงการปรับปรุงบ้านที่ได้รับการสนับสนุนและลิงก์ร่วมทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์การปรับปรุงบ้าน โดยระบุวิธีการสร้างเนื้อหาที่เต็มไปด้วยข้อมูลและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การปรับแต่ง DIY, การออกแบบภายใน, การตกแต่งบ้าน, และการจัดสวน พร้อมทั้งเน้นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและการแนะนำผลิตภัณฑ์ เรียกให้สำรวจโอกาสในการร่วมงานกับแบรนด์การปรับปรุงบ้าน, ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง, หรือร้านค้าเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งพันธมิตรในการตลาดร่วมกันเพื่อรับค่าคอมมิชชันจากการขายผลิตภัณฑ์การปรับปรุงบ้านที่แนะนำบนบล็อก

3. วิธีการใช้:
- เริ่มต้นด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและแรงบันดาลใจสำหรับผู้อ่านที่สนใจในการปรับปรุงบ้านด้วยตัวเอง โดยเน้นไปที่หัวข้อต่าง ๆ เช่น การปรับแต่ง DIY, การออกแบบภายใน, การตกแต่งบ้าน, และการจัดสวน
- ซึ่งในการสร้างเนื้อหานั้นควรรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและการแนะนำผลิตภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงห้องน้ำด้วยวัสดุที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท, หรือการแนะนำเครื่องมือหรือวัสดุการตกแต่งจากพันธมิตร
- สำรวจโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทหรือแบรนด์การปรับปรุงบ้านที่สนใจในการสนับสนุนโครงการหรือผลิตภัณฑ์บนบล็อก
- นำเสนอความสนใจในการร่วมงานในรูปแบบของพันธมิตรการตลาดที่สร้างรายได้ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือโครงการ

4. Use Cases:

**Use Case 1: Generating Content Ideas**
คำสั่ง: "Generate content ideas for a DIY home improvement blog focusing on interior design."
การตอบ: "Create posts about budget-friendly interior design tips, how-to guides for revamping living spaces, and showcase sponsored projects featuring home decor products from our partners."

**Use Case 2: Exploring Sponsored Partnerships**
คำสั่ง: "Explore potential sponsored partnerships for a DIY home improvement blog."
การตอบ: "Research opportunities for collaboration with home improvement brands for sponsored blog posts, social media campaigns, and product placements."

**Use Case 3: Implementing Affiliate Links**
คำสั่ง: "Detail strategies for incorporating affiliate links into a DIY home improvement blog."
การตอบ: "Write product reviews featuring affiliate links to recommended home improvement tools and materials, and include affiliate banners within relevant blog posts."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ