การใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโพสต์โฆษณาสินค้าและบริการ

รู้จักวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโพสต์โฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เน้น 10 เหตุผลที่น่าสนใจในการเลือกสินค้าหรือบริการของคุณ คอยเพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโพสต์โฆษณาสินค้าและบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Compose a series of social media posts outlining the top 10 reasons why customers should choose our [insert product/service]. Each post should focus on a single compelling reason."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้ ChatGPT สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่กล่าวถึง 10 ข้อเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการโฆษณา (สินค้าหรือบริการ) และแต่ละโพสต์ควรเน้นไปที่ข้อดึงดูดให้แต่ละข้อย่อยของสิ่งที่คุณกำลังโฆษณา แนวคิดคือการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มีเสน่ห์และสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการโฆษณาแบบชัดเจน โดยแต่ละโพสต์เน้นข้อดึงดูดที่ต่างกันของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ.

3. แนะนำวิธีใช้:

   - ระบุสินค้าหรือบริการ: เริ่มต้นด้วยการระบุชื่อหรือลักษณะสำคัญของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการโฆษณาในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าสิ่งที่คุณกล่าวถึงคืออะไร.

   - แบ่งข้อดึงดูด: แต่ละโพสต์ควรเน้นข้อดึงดูดที่แตกต่างกันของสินค้าหรือบริการของคุณ. เช่น, คุณอาจต้องการโฆษณาคุณสมบัติเฉพาะ, ราคาที่เหมาะสม, การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม, หรือคุณสมบัติความปลอดภัย.

   - กำหนดลำดับ: คำสั่งร้องขอโพสต์ในลำดับที่แน่นอน (10 โพสต์) ซึ่งเรียงตามลำดับที่คุณต้องการ. เริ่มต้นด้วยข้อดึงดูดที่สำคัญที่สุดและค่อยๆ กล่าวถึงข้อดึงดูดที่ต่อมา.

   - ที่แนบคำสั่งอื่น: หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลเสริมในโพสต์ เช่น, สถิติ, ข้อมูลการวิจัย, หรือตัวอย่างเชื่อมโยง, คุณสามารถร้องขอเพิ่มเติมด้วยคำสั่งแบบชุด.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: โฆษณาสินค้าที่เป็นสมาชิกของการออกกำลังกาย

   - คำสั่ง: "Compose a series of social media posts outlining the top 10 reasons why customers should choose our FitPro protein shake. Each post should focus on a single compelling reason."

   Use Case 2: โฆษณาบริการบริการการช่วยเรียนออนไลน์

   - คำสั่ง: "Compose a series of social media posts outlining the top 10 reasons why customers should choose our LearnSmart online tutoring service. Each post should focus on a single compelling reason."

ในทุกกรณี คุณสามารถปรับแต่งข้อความและเนื้อหาของโพสต์ที่สร้างขึ้นตามที่คุณต้องการเพื่อให้เข้ากับสินค้าหรือบริการที่คุณกำลังโฆษณา.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ