เรียนรู้ ChatGPT Prompts การสร้างอินโฟกราฟิคเพื่อสื่อสารประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วิธีสร้างอินโฟกราฟิคที่แสดงผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างชัดเจนและน่าสนใจ คำสั่ง ChatGPT Prompts ช่วยให้คุณสร้างสื่อในรูปแบบกราฟิคที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้หรือลูกค้าของคุณ โดยใช้กราฟิคน่าสนใจและข้อความที่สรุปสำคัญ.

เรียนรู้ ChatGPT Prompts การสร้างอินโฟกราฟิคเพื่อสื่อสารประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Design an infographic that visually represents the benefits of our [insert product/service]. Use engaging graphics and concise text to convey key information."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องการออกแบบอินโฟกราฟิคที่สามารถแสดงแบบสรุปผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้ด้วยข้อความ "insert product/service". โดยใช้กราฟิคที่น่าสนใจและข้อความที่กระชับเพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญไปยังผู้อ่านหรือผู้ชมได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ การเข้าใจข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการสร้างอินโฟกราฟิคที่มีคุณค่าสำหรับผู้ใช้หรือลูกค้าของคุณ.

3. แนะนำวิธีใช้:

   - เริ่มต้นโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างอินโฟกราฟิคเกี่ยวกับมัน. สามารถระบุชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในส่วน "[insert product/service]" ของคำสั่ง.
   - กำหนดสไตล์และหน้าตาที่คุณต้องการให้อินโฟกราฟิคมีอย่างชัดเจน เริ่มจากความยาว,ความกว้าง, รูปแบบ, และสีพื้นหลัง เพื่อให้ได้รูปร่างเบื้องต้นของงานออกแบบ.
   - คำสั่งต้องการให้ใช้กราฟิคและข้อความที่เข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารข้อมูล. ดังนั้น, คุณควรระบุเนื้อหาหรือข้อมูลสำคัญที่ควรปรากฏในอินโฟกราฟิคเพื่อให้คำสั่งสามารถสร้างอินโฟกราฟิคอย่างสมบูรณ์.
   - คำสั่งไม่ระบุเนื้อหาแนวทางเนื้อหา ดังนั้นคุณต้องระบุข้อมูลที่สำคัญเอง เช่น ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ข้อมูลสถิติ, ข้อความสำคัญ หรือภาพประกอบที่เหมาะสมในอินโฟกราฟิค.
   - เพิ่มคำสั่งเสริมเพื่อเน้นความสำคัญของการใช้กราฟิคที่น่าสนใจและข้อความที่กระชับเพื่อทำให้อินโฟกราฟิคเป็นไปตามความต้องการ.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างอินโฟกราฟิคเกี่ยวกับแผนการออกกำลังกาย
     - คำสั่ง: "Design an infographic that visually represents the benefits of our fitness training program. Use engaging graphics and concise text to convey key information."
     - อธิบาย: ในกรณีนี้คุณกำหนดอินโฟกราฟิคที่ใช้ในการโฆษณาโปรแกรมออกกำลังกายของคุณ คุณสามารถระบุข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมและเลือกภาพประกอบที่เหมาะสม.

   - Use Case 2: สร้างอินโฟกราฟิคเกี่ยวกับบริการด้านเทคโนโลยี
     - คำสั่ง: "Create an infographic that visually represents the benefits of our tech support services. Use engaging graphics and concise text to convey key information."
     - อธิบาย: ในกรณีนี้คุณกำหนดอินโฟกราฟิคที่ใช้ในการอธิบายบริการสนับสนุนทาง

เทคนิคของคุณ คุณสามารถเน้นประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากบริการของคุณในรูปแบบที่น่าสนใจ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ