วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ดังนี้: "Help me draft a customer satisfaction survey to assess the overall experience of our [insert product/service]. Include questions about usability, customer support, and product features."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้ขอให้ ChatGPT ช่วยในการร่างแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินประสบการณ์รวมทั้งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลงทะเบียนเข้ามาใน [insert product/service] ที่คุณต้องการ. ในแบบสอบถามควรรวมคำถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งาน,การสนับสนุนทางลูกค้า, และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์.

3. แนะนำวิธีใช้:

- เริ่มต้นโดยระบุชนิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับมัน เช่น "Help me draft a customer satisfaction survey to assess the overall experience of our software product."
- ต่อมาระบุชนิดของคำถามที่คุณต้องการเพิ่มในแบบสอบถามเพื่อประเมินประสบการณ์ของลูกค้า เช่น "Include questions about usability, customer support, and product features."
- ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหรือรายละเอียดเฉพาะที่คุณต้องการในแบบสอบถาม แต่ควรรักษาคำสั่งครอบคลุมและยุติการระบุประเภทของคำถามที่คุณต้องการในแบบสอบถาม.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

ตัวอย่าง Use Case 1: สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับโรงแรม
คำสั่ง: "Help me draft a customer satisfaction survey to assess the overall experience of our hotel services. Include questions about room cleanliness, check-in/check-out process, and staff friendliness."

ในกรณีนี้คุณกำหนดว่าคุณต้องการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้าพักโรงแรมของคุณ โดยรวมถึงความสะอาดของห้องพัก, กระบวนการเช็คอิน/เช็คเอาท์ และความเป็นมิตรของพนักงาน.

ตัวอย่าง Use Case 2: สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นมือถือ
คำสั่ง: "Help me draft a customer satisfaction survey to assess the overall experience of our mobile app. Include questions about app usability, customer support, and app features."

ในกรณีนี้คุณกำหนดว่าคุณต้องการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือของคุณ รวมถึงความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น, การสนับสนุนทางลูกค้า, และคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ