เทคนิคการเขียน ChatGPT Prompts สร้างหน้าเว็บโปรโมชั่นเวลาจำกัดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT พัฒนาหน้าเว็บโปรโมชั่นในระยะเวลาจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเลือก. ในหน้าเว็บนี้ควรเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นและเน้นความเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (conversions) ในระยะเวลาจำกัด.

เทคนิคการเขียน ChatGPT Prompts สร้างหน้าเว็บโปรโมชั่นเวลาจำกัดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Craft a landing page for a limited-time promotional offer for our [insert product/service]. Highlight the value and urgency to encourage conversions."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT พัฒนาหน้าเว็บ (landing page) สำหรับโปรโมชั่นที่มีระยะเวลาจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะใส่ข้อมูลลงไป (ระบุใน [insert product/service]). หน้าเว็บนี้ควรเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นและเน้นความเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (conversions) ในช่วงเวลาจำกัดนี้ โดยสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้เข้าชมเพื่อให้พวกเขาทำการกระทำตามโปรโมชั่นนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาจำกัด.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, คุณควรเริ่มต้นด้วยการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างหน้าเว็บโปรโมชั่นสำหรับในส่วน "[insert product/service]". เป็นสิ่งสำคัญที่จะใส่รายละเอียดที่อยู่ในประเภทนี้เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการสร้างโปรโมชั่นสำหรับอะไร.
   - หลังจากนั้น, คุณควรระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นเช่นส่วนลด, คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, เหตุผลที่ควรให้ความสนใจ, และความเร่งด่วนที่ผู้เข้าชมควรทราบ เพื่อเก่งการประทับใจและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (conversions).
   - คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาสำคัญที่คุณคิดว่าจะช่วยให้หน้าเว็บโปรโมชั่นนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น รูปภาพ, เส้นเวลา, ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม, และข้อควรระวังอื่น ๆ ที่ควรใส่ลงไป.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
   - Use Case 1: โปรโมชั่นสำหรับร้านค้าออนไลน์
     - คำสั่ง: "Craft a landing page for a limited-time promotional offer for our new line of tech gadgets. Highlight the 20% discount on all products and the free shipping option for orders placed within the next 48 hours."

   - Use Case 2: โปรโมชั่นสำหรับโรงแรม
     - คำสั่ง: "Craft a landing page for a limited-time promotional offer for our beachfront resort. Highlight the exclusive 3-night package with 50% off, complimentary spa access, and daily breakfast. Emphasize that this offer is only valid for bookings made within the next week."

ในทั้งสองกรณีข้างต้น, คำสั่งชุดนี้ช่วยให้ ChatGPT สร้างหน้าเว็บโปรโมชั่นที่เน้นคุณค่าและความเร่งด่วนของข้อเสนอให้กับผู้เข้าชมเพื่อเปลี่ยนการเข้าชมเป็นการซื้อและการจองโดยใช้ข้อมูลที่ระบุในคำสั่ง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ