เรียนรู้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟฟิกเพื่อแสดงผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ Eco-Friendly

คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบกราฟฟิกที่น่าสะดุ้งตาและแสดงผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ "eco-friendly" ที่กำหนด โดยกราฟฟิกนี้ควรสื่อความมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและน่าสะดุ้งตา ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้มีอย่างไร

เรียนรู้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟฟิกเพื่อแสดงผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ Eco-Friendly

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Design an eye-catching infographic showcasing the positive environmental impact of using our eco-friendly [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบกราฟฟิกที่น่าสะดุ้งตาและโชว์ความมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ "eco-friendly" ที่กำหนด ([insert product/service]) โดยกราฟฟิกนี้ควรแสดงผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้มี, อาจเป็นการลดการใช้พลาสติก, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, หรืออื่น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างกราฟฟิกเกี่ยวกับความมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
   - ระบุคำแนะนำหรือข้อมูลที่คุณต้องการให้กราฟฟิกแสดง เช่น ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้มี
   - สร้างกราฟฟิกที่โชว์ข้อมูลอย่างน่าสะดุ้งตาและสื่อความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการประโยชน์สิ่งแวดล้อม
   - ในกราฟฟิกควรมีการใช้สีสันสนุกสร้างเพื่อทำให้มีความมีสไตล์และน่าสะดุ้งตา และใช้ตำแหน่งของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้องเพื่อสื่อความข้อความได้อย่างชัดเจน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   Use Case 1: การสร้างกราฟฟิกเกี่ยวกับผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ "Eco-Friendly Water Bottles"

   คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic showcasing the positive environmental impact of using our eco-friendly water bottles."

   Use Case 2: การสร้างกราฟฟิกเกี่ยวกับผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมของบริการ "Eco-Friendly Transportation Solutions"

   คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic showcasing the positive environmental impact of using our eco-friendly transportation solutions."

   Use Case 3: การสร้างกราฟฟิกเกี่ยวกับผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ "Eco-Friendly Solar Panels"

   คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic showcasing the positive environmental impact of using our eco-friendly solar panels."

   ทุก Use Case นี้จะต้องปรับแต่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการและข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในกราฟฟิกเพื่อสื่อความมีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ดียิ่งขึ้น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ