การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศกิจกรรมทางกุศลของบริษัท

ข้อมูลเนื้อหาและวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศกิจกรรมทางกุศลและการสนับสนุนโครงการกุศลของบริษัท

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศกิจกรรมทางกุศลของบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดคือ "Compose a press release announcing our company's recent philanthropic efforts and contributions to a charitable cause."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้อง ChatGPT ให้สร้างข้อความเป็นรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ (press release) ที่ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามทางกุศลและการช่วยเหลือที่บริษัทของคุณได้ทำให้กับโครงการที่เป็นที่กล่าวถึงในประกาศชุดนี้ ประกาศนี้สามารถใช้เพื่อแถลงข้อมูลต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชนเพื่อเน้นความใจดีและการร่วมมือของบริษัทในการสนับสนุนโครงการที่มีเวชการที่ช่วยเหลือสังคมหรือหลักการทางกุศลต่างๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
- คำสั่งนี้เป็นการแจ้งให้ ChatGPT รู้ว่าคุณต้องการเขียนข้อความแบบข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกุศลของบริษัทหรือการสนับสนุนโครงการที่เป็นที่กล่าวถึง ในที่นี้คือการประกาศกิจกรรมทางกุศลและการสนับสนุนทางการกุศลในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับหลักการการทางกุศล.

- ควรระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่มีเวชการ เช่น ชื่อของโครงการ, วัตถุประสงค์, รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน, และผลกระทบที่คาดหวัง.

- ควรใช้คำสั่งอื่นเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความของประกาศ หรือเพื่อปรับแต่งรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ตามที่คุณต้องการ.

- คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและข้อมูลติดต่อในกรณีที่คุณต้องการให้คุณหรือบริษัทของคุณมีความสามารถในการติดต่อได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการสอบถาม.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

ตัวอย่าง Use Case 1: การประกาศการสนับสนุนโครงการกุศล

คำสั่ง: "Compose a press release announcing our company's recent philanthropic efforts and contributions to a charitable cause. We have recently donated $100,000 to support a local food bank in our community."

ในตัวอย่างนี้, ChatGPT จะสร้างข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศถึงการสนับสนุนโครงการกุศลโดยบริษัทของคุณ และการบริจาค $100,000 เพื่อสนับสนุนธนาคารอาหารท้องถิ่นในชุมชนของคุณ.

ตัวอย่าง Use Case 2: ประกาศผลกระทบของการสนับสนุน

คำสั่ง: "Compose a press release announcing our company's recent philanthropic efforts and contributions to a charitable cause. We are excited to report that our donation has helped provide over 10,000 meals to families in need."

ในตัวอย่างนี้, ChatGPT จะสร้างข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศผลกระทบของการสนับสนุนของบริษัทของคุณ และรายงานว่าการบริจาคของคุณได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ