เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้าง webinar แนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและวิธีการของเราในการปรับตัวเพื่อเอาชนะ

เราได้ร้องขอ ChatGPT ให้สร้างการนำเสนอเว็บินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังปรากฎขึ้นในอุตสาหกรรมของเราและวิธีที่บริษัทของเรากำลังปรับตัวเพื่ออยู่ข้างหน้าในการรับมือกับแนวโน้มเหล่านั้น การนำเสนอนี้เน้นการสร้างเนื้อหาคุณภาพสำหรับเว็บินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมของเรา ด้วยความชัดเจนและครอบคลุมที่ต้องการเพื่อมุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและการปรับตัวของบริษัทของเรา.

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้าง webinar แนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและวิธีการของเราในการปรับตัวเพื่อเอาชนะ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Create a webinar presentation on emerging trends in our industry and how our company is adapting to stay ahead."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างการนำเสนอเว็บินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังปรากฎขึ้นในอุตสาหกรรมของเรา และวิธีที่บริษัทของเรากำลังปรับตัวเพื่ออยู่ข้างหน้าในการรับมือกับแนวโน้มเหล่านั้น คำสั่งนี้หมายถึงการสร้างเนื้อหานำเสนอในรูปแบบของเว็บินาร์ ซึ่งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในอุตสาหกรรมและวิธีที่บริษัทกำลังปรับตัวเพื่อรองรับเหล่านั้น นี่เป็นคำสั่งที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับงานนำเสนอคุณภาพสำหรับเว็บินาร์ที่เกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมของบริษัทของเรา.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการสร้างเนื้อหาของเว็บินาร์ตามคำสั่งนี้ให้ระบุความต้องการของคุณให้ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ.
   - คำสั่งเริ่มต้นด้วย "Create a webinar presentation on" เพื่อให้ ChatGPT รู้ว่าคุณต้องการสร้างการนำเสนอเว็บินาร์.
   - ระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่คุณต้องการจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและวิธีที่บริษัทของคุณกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับเหล่านั้น.
   - อาจระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการในการนำเสนอ เช่น ข้อมูลสถิติ, กราฟ, รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้ม หรือวิธีการที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยน.
   - แนะนำให้คำสั่งเป็นระเบียบและชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เป็นระเบียบและครอบคลุม.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   Use Case 1: การสร้างเว็บินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
   - คำสั่ง: "Create a webinar presentation on emerging trends in technology industry and how our company is adapting to stay ahead."

   Use Case 2: การสร้างเว็บินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมในอุตสาหกรรมการตลาด
   - คำสั่ง: "Create a webinar presentation on emerging trends in marketing industry and how our company is adapting to stay ahead in the changing social landscape."

ในทั้งสองกรณีนี้ ChatGPT จะสร้างเนื้อหาของการนำเสนอเว็บินาร์ที่เกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและวิธีที่บริษัทกำลังปรับตัวเพื่อรองรับเหล่านั้นตามคำสั่งและความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ