การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts: สร้างบทพูดสำหรับ CEO ในงานสัมมนาอุตสาหกรรม

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างบทพูดหรือข้อคิดสำหรับ CEO ของบริษัทในงานสัมมนาหรืออีเวนต์ในอุตสาหกรรม เพื่อโชว์ความเชี่ยวชาญของบริษัท รวมถึงตัวอย่าง Use Cases ที่ช่วยให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งนี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts: สร้างบทพูดสำหรับ CEO ในงานสัมมนาอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง "Write a speech for our company's CEO to deliver at an industry conference or event, showcasing our expertise" เป็นคำสั่งที่ขอให้ ChatGPT เขียนข้อคิดเพื่อเตรียมพร้อมสร้างข้อคิดสำหรับสปีชของ CEO ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในงานสัมมนาหรือเหตุการณ์ในอุตสาหกรรม เพื่อโชว์ความเชี่ยวชาญของบริษัท.

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - "Write a speech": คำสั่งเริ่มต้นให้ ChatGPT เขียนข้อคิดหรือประโยคสำหรับบทพูด
   - "for our company's CEO to deliver": ระบุว่าบทพูดนี้จะถูกใช้โดย CEO ของบริษัท
   - "at an industry conference or event": ระบุเหตุการณ์ที่ควรนำบทพูดไปใช้ ในที่นี้คืองานสัมมนาหรืออีเวนต์ในอุตสาหกรรม
   - "showcasing our expertise": ระบุวัตถุประสงค์ของบทพูด คือเพื่อโชว์ความเชี่ยวชาญของบริษัท.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มด้วยการใช้คำสั่ง "Write a speech for our company's CEO to deliver at an industry conference or event, showcasing our expertise."
   - จากนั้น, คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรับแต่งข้อคิดตามความต้องการของบริษัทของคุณเพื่อให้ข้อคิดที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับบริษัทและเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างข้อคิดสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่จะเขียนสปีชสำหรับ CEO เพื่อนำไปใช้ในงานสัมมนาเทคโนโลยีระดับโลก
     - คำสั่ง: "Write a speech for our technology company's CEO to deliver at a global technology conference, showcasing our cutting-edge innovations and vision for the future."

   - Use Case 2: สร้างข้อคิดสำหรับบริษัทด้านการเงินเพื่อใช้ในงานสัมมนาธุรกิจด้านการเงิน
     - คำสั่ง: "Write a speech for our financial services company's CEO to deliver at a business and finance industry conference, showcasing our financial expertise and commitment to innovation."

   - Use Case 3: สร้างข้อคิดสำหรับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อใช้ในงานอีเวนต์ด้านการท่องเที่ยว
     - คำสั่ง: "Write a speech for our travel company's CEO to deliver at a travel and tourism event, showcasing our commitment to sustainable travel and exceptional customer experiences."

ในทุกกรณี, ChatGPT สามารถเขียนข้อคิดหรือบทพูดที่เหมาะสมเพื่อโชว์ความเชี่ยวชาญของบริษัทของคุณในงานสัมมนาหรือเหตุการณ์ที่ต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ