วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจของเล่นการศึกษาแบบแอ็คทีฟสำหรับเด็กเพื่อสอนเรื่องวัฒนธรรม

แนวคิดธุรกิจที่นำเสนอการสร้าง [insert business] ที่ผลิตของเล่นแอ็คทีฟและการศึกษาที่ช่วยในการสอนเด็กเรื่องวัฒนธรรมทั่วโลก ด้วยวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นความสนใจและความคิดสร้างสรรค์

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างธุรกิจของเล่นการศึกษาแบบแอ็คทีฟสำหรับเด็กเพื่อสอนเรื่องวัฒนธรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Establish a [insert business] that creates interactive, educational toys that teach children about different cultures."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจที่มีชื่อ [insert business] ที่ผลิตของเล่นที่มีลักษณะแบบแอ็คทีฟและการศึกษา เพื่อสอนเด็กเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุธุรกิจที่คุณสนใจใน [insert business] เพื่อให้คำสั่งมีทิศทางแนวคิดที่เฉพาะเจาะจง
   - ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับของเล่นแอ็คทีฟและการศึกษาที่มีลักษณะต่างๆ เช่น วัสดุ, วัตถุประสงค์การเรียนรู้, วิธีการสร้างสรรค์, ฯลฯ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การสร้างธุรกิจ "CreateIT Toys" ที่ผลิตของเล่นที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสอนเด็กเรื่องวัฒนธรรม
     - คำสั่ง: "Establish a company called CreateIT Toys that produces interactive, educational toys using communication technology to teach children about different cultures."

   - Use Case 2: การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของของเล่น
     - คำสั่ง: "Establish a venture named CulturaPlay that designs interactive, educational toys made from eco-friendly materials, fostering creativity and teaching children about diverse cultures."

   - Use Case 3: การระบุวัตถุประสงค์และการเรียนรู้
     - คำสั่ง: "Found an enterprise named WorldWonders Playthings that crafts hands-on, educational toys aimed at sparking curiosity and teaching kids about traditions, history, and languages from various cultures."

การใช้คำสั่งในลักษณะนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่มีความเฉพาะเจาะจงและตอบสนองตามที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ