ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรามีเนื้อหาบทความเรื่องกรณีศึกษาที่เน้นที่ผลลัพธ์ที่มีความสำคัญของลูกค้าที่ได้รับความสำเร็จโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รูปแบบเรื่องราวนี้จะช่วยให้คุณเห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านประสบการณ์จริงของลูกค้าที่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดมีลักษณะดังนี้:
"Write a series of case studies highlighting success stories of clients who achieved significant results using our [insert product/service]."

เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ต้องการ ChatGPT ให้สร้างเรื่องราวซีรีส์ของกรณีศึกษาที่เน้นในเรื่องราวของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรที่กำหนด โดยระบุผลลัพธ์ที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างชัดเจนที่พวกเขาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น คำสั่งนี้เป็นการสร้างเนื้อหาที่เน้นการประเมินผลและความสำเร็จของลูกค้า เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรของคุณ

แนะนำวิธีใช้:
1. ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใน [insert product/service] ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับ. จะเป็นสิ่งที่เป็นคำแทนที่สำคัญในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจคำสั่งของคุณ.

2. กำหนดรายละเอียดของลูกค้า: ระบุว่าคุณต้องการเรื่องราวของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านี้ เช่นชื่อ, ธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นที่จดทะเบียน, และประเภทของธุรกิจที่พวกเขาดำเนินการ.

3. ระบุผลลัพธ์และความสำคัญ: ระบุผลลัพธ์หรือความสำคัญที่ลูกค้าได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ. เน้นในความสำเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้น, เช่นเพิ่มยอดขาย, ลดค่าใช้จ่าย, หรือเพิ่มคุณภาพ.

4. ปรับแต่งตามความต้องการ: คำสั่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณโดยการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ.

เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: บริษัทที่มั่นคง
คำสั่ง: "Write a series of case studies highlighting success stories of clients who achieved significant results using our cloud-based accounting software."

เช่น:
1. ลูกค้า: บริษัท XYZ Co.
   - ธุรกิจ: บริษัทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร
   - ผลลัพธ์: เพิ่มความคงทนต่อปัญหาการบัญชี, ลดเวลาการตรวจสอบบัญชี, เพิ่มกำไรตั้งแต่การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ