สร้างสคริปต์วิดีโอสอนอธิบายสินค้าหรือบริการของคุณด้วย AI ChatGPT Prompts

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อขอความช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอสอนอธิบายสินค้าหรือบริการของคุณอย่างเป็นประสิทธิภาพและสร้างวิดีโอสอนอธิบายที่น่าสนใจ

สร้างสคริปต์วิดีโอสอนอธิบายสินค้าหรือบริการของคุณด้วย AI ChatGPT Prompts

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง "Craft a series of video scripts for short explainer videos introducing key features of our [insert product/service]." เป็นคำสั่งที่ใช้ในการขอให้ ChatGPT ช่วยในการเขียนสคริปต์ของวิดีโอสอนอธิบายอย่างสั้นของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการ. คำสั่งนี้ให้แนวทางการสร้างสคริปต์เพื่ออธิบายคุณสมบัติหลักหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณในรูปแบบวิดีโอสอนอธิบาย.

เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้มีความหมายว่าคุณต้องการให้ ChatGPT ช่วยในการเขียนสคริปต์วิดีโอสอนอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของสินค้าหรือบริการของคุณในรูปแบบของวิดีโอ. คำสั่งเติมข้อมูลที่จะถูกอธิบายในวิดีโอ เช่นชื่อสินค้าหรือบริการของคุณเข้าไปใน "[insert product/service]" เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าวิดีโอควรจะอธิบายอะไร.

แนะนำวิธีใช้:

1. คำสั่ง "Craft a series of video scripts for short explainer videos introducing key features of our [insert product/service]" ต้องเริ่มต้นด้วยการเติมข้อมูลที่จะถูกใช้ในวิดีโอ เข้าไปในส่วน "[insert product/service]" ให้ถูกต้องเช่น "Craft a series of video scripts for short explainer videos introducing key features of our new smartphone."

2. หลังจากเติมข้อมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถขอให้ ChatGPT เขียนสคริปต์ที่อธิบายคุณสมบัติหลักของสินค้าหรือบริการของคุณในรูปแบบของวิดีโอ.

3. ควรระบุว่าคุณต้องการสคริปต์สำหรับวิดีโออธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักใดบ้างในสคริปต์เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจในการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม.

4. คำสั่งสามารถใช้ในการขอสคริปต์สำหรับหลายวิดีโอตามความเหมาะสม และคุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในคำสั่งถ้าคุณต้องการ.

เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: สินค้าใหม่ (New Product)
คำสั่ง: "Craft a series of video scripts for short explainer videos introducing key features of our new smartphone."

Use Case 2: บริการใหม่ (New Service)
คำสั่ง: "Craft a series of video scripts for short explainer videos introducing key features of our new online tutoring service."

Use Case 3: คุณสมบัติที่ปรับปรุง (Improved Features)
คำสั่ง: "Craft a series of video scripts for short explainer videos introducing key features of our updated fitness app."

ในทุกกรณีข้างต้นคุณสามารถแนะนำ ChatGPT เกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์หรือบริการและเรียกให้เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอสอนอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านั้นในรูปแบบวิดีโอสั้น ที่อธิบายข้อมูลอย่างชัดเจนและน่าสนใจให้กับผู้ชม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ