เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts บทความเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งในมุมมองคุณสมบัติและคุณค่า

สร้างบทความเปรียบเทียบ [ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ] กับผลิตภัณฑ์คู่แข่งในเชิงคุณสมบัติและคุณค่า เราจะทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณค่าเพิ่มเติมและเหนือกว่าคู่แข่งหรือไม่ ระบุคุณสมบัติที่เน้นเช่นคุณภาพของกล้อง, อายุแบตเตอรี่ และราคา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและตัดสินใจได้ง่าย

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts บทความเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งในมุมมองคุณสมบัติและคุณค่า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Write a series of product comparison articles for our blog, highlighting how our [insert product] stacks up against competitors in terms of features and value."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างบทความเปรียบเทียบสินค้าสำหรับบล็อกของเรา โดยเน้นการเน้นเน้นวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา (คือ [insert product]) เปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านคุณสมบัติและคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ควรเริ่มต้นโดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องการเปรียบเทียบในส่วนที่ว่า "our [insert product]" โดยใช้คำสั่ง "Write a series of product comparison articles for our blog, highlighting how our [insert product]..." ในที่นี้คุณควรแทน [insert product] ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น "Write a series of product comparison articles for our blog, highlighting how our XYZ Smartphone..."

   - หลังจากนั้นควรระบุคุณสมบัติและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณที่คุณต้องการเน้นเปรียบเทียบกับคู่แข่งในบทความ เช่น "Compare our XYZ Smartphone with competitors in terms of camera quality, battery life, and price."

   - คำสั่งนี้ยังร้อยเรียนให้คุณเขียน "a series of product comparison articles," ซึ่งหมายถึงคุณสามารถสร้างบทความเปรียบเทียบหลายๆ บทความที่เน้นคุณสมบัติและคุณค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

   - สุดท้ายคุณควรเขียนบทความโดยใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งในบล็อกของคุณ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: การเปรียบเทียบสมาร์ทโฟน
   คำสั่ง: "Write a series of product comparison articles for our blog, highlighting how our XYZ Smartphone stacks up against competitors in terms of camera quality, battery life, and price."

   Use Case 2: การเปรียบเทียบแล็ปท็อป
   คำสั่ง: "Write a series of product comparison articles for our blog, highlighting how our ABC Laptop stacks up against competitors in terms of performance, screen size, and warranty."

   Use Case 3: การเปรียบเทียบกล้องถ่ายภาพ
   คำสั่ง: "Write a series of product comparison articles for our blog, highlighting how our DEF Camera stacks up against competitors in terms of resolution, low-light capabilities, and additional accessories."

   ในทุกกรณีข้างต้นคำสั่งเริ่มต้นด้วยการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปรียบเทียบและรายละเอียดของคุณสมบัติและคุณค่าที่คุณต้องการเน้นในบทความเปรียบเทียบบนบล็อกของคุณเพื่อเขียนเนื้อหาที่มีคุณค่าและช่วยให้อ่านรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและวิธีที่มันเหนือกว่าคู่แข่งในด้านที่เน้นอยู่ 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ