เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบหนังสือหรือ e-book ที่สวยงามเป็นคู่มือที่ครอบคลุมในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบหนังสือหรือ e-book ที่มีลักษณะทางด้านภาพและสวยงามเพื่อเป็นคู่มือที่ครอบคลุมที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยมีการแทรกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น การออกแบบนี้ควรเน้นที่การเรียนรู้และการทำให้ผู้ใช้เข้าใจในขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นอย่างชัดเจนและน่าสนใจทางสายตา.

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบหนังสือหรือ e-book ที่สวยงามเป็นคู่มือที่ครอบคลุมในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Design a visually appealing booklet or e-book as a comprehensive guide to using our [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ขอให้ ChatGPT ออกแบบหนังสือหรือ e-book ที่มีลักษณะทางด้านภาพและสวยงามเพื่อเป็นคู่มือที่ครอบคลุมที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยมีการแทรกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น การออกแบบนี้ควรเน้นที่การเรียนรู้และการทำให้ผู้ใช้เข้าใจในขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นอย่างชัดเจนและน่าสนใจทางสายตา.

3. แนะนำวิธีใช้:
เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้กับ ChatGPT, ควรมีวิธีการแก้ไขคำในวงเล็บ "[insert product/service]" โดยใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างคู่มือเกี่ยวกับ. อีกทั้งควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการให้คู่มือนี้ครอบคลุม อาจรวมถึงคุณสมบัติหรือความสามารถของผลิตภัณฑ์, ขั้นตอนการใช้งาน, คำแนะนำ, และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เหมาะสม.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

a) สร้าง e-book ที่สวยงามเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา
คำสั่ง: "Design a visually appealing e-book as a comprehensive guide to using our mobile phone application."

b) สร้างคู่มือที่มีการออกแบบสวยงามเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชงกาแฟของเรา
คำสั่ง: "Design a visually appealing booklet as a comprehensive guide to using our coffee maker."

c) สร้างคู่มือออนไลน์ที่มีรูปภาพสวยงามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องดนตรีของเรา
คำสั่ง: "Design a visually appealing e-book as a comprehensive guide to using our musical instrument."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ