เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโซเชียลมีเดียสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและมีส่วนร่วมในชุมชนของบริษัท

ใช้คำสั่งชุดนี้เพื่อให้ ChatGPT ออกแบบกราฟิกที่น่าสนใจบนโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกุศลหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่บริษัทของคุณได้ดำเนินการ

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโซเชียลมีเดียสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและมีส่วนร่วมในชุมชนของบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Design a set of social media graphics to promote a charity or community involvement initiative undertaken by our company."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบเซ็ตของกราฟิกบนโซเชียลมีเดียที่จะใช้ในการสนับสนุนการกุศลหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ทางบริษัทของคุณได้ดำเนินการ. ภารกิจที่คุณต้องการให้ ChatGPT ทำคือการสร้างกราฟิกที่สร้างความตระหนักรู้และสร้างความสนใจในกิจกรรมหรือการกุศลของบริษัทของคุณบนโซเชียลมีเดีย.

3. แนะนำวิธีใช้:
ในการใช้คำสั่งนี้กับ ChatGPT, ควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   a. คำสั่งชุดนี้เป็นคำสั่งแบบบริบูรณาการ (prompt) ซึ่งสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหากต้องการ แต่ควรรักษารายละเอียดของงานให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน เช่น ระบุชื่อโครงการ, ลักษณะของกิจกรรม, หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญ.

   b. คำสั่งควรระบุว่าคำสั่งนี้จะใช้ในการสร้างกราฟิกบนโซเชียลมีเดีย เนื่องจากการสร้างกราฟิกเป็นหน้าที่หลักของคำสั่ง.

   c. ควรระบุว่ากราฟิกควรสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการกุศลหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน.

   d. คำสั่งสามารถแสดงขอบเขตของงานได้อย่างชัดเจน เช่น ระบุขนาดหรือข้อกำหนดเฉพาะในการสร้างกราฟิก.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างกราฟิกสำหรับการกุศลที่เกี่ยวกับการส่งเสียงให้กับชุมชนในโครงการ "เสียงของคุณ"
     - คำสั่ง: "Design a set of social media graphics to promote our 'Voice of Yours' community initiative, which aims to support and empower our local community. Create eye-catching graphics that convey the message of community involvement and making a difference."
   
   - Use Case 2: สร้างกราฟิกเพื่อสนับสนุนการกุศลให้กับโรงเรียนในโครงการ "ครีเอท สคูล สมาร์ตลี่"
     - คำสั่ง: "Design a series of social media graphics to promote our 'Create Smartly School' charity project. These graphics should highlight the importance of education and how our company is contributing to the betterment of local schools through this initiative."

ในทั้งสองกรณีนี้, ChatGPT จะต้องสร้างกราฟิกที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการหรือกิจกรรมที่กำลังถูกสนับสนุน และทำให้คนอื่นสนใจและเข้าร่วม. การใช้คำสั่งชุดนี้ควรช่วยให้ ChatGPT เข้าใจเป้าหมายของงานและสร้างกราฟิกที่เหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ