แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สรุปข้อดีและคุณค่าของโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับ [กลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มลูกค้า] ในภาพแผนภูมิ

สร้างภาพแผนภูมิที่ช่วยเราเข้าใจโซลูชันซอฟต์แวร์ของเราใน [กลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มลูกค้า] มากยิ่งขึ้น ด้วยข้อดีหลักและคุณค่าที่ทำให้โซลูชันของเราเป็นที่โดดเด่น ในขณะที่การสร้างภาพนี้ เราได้บอกแนะ ChatGPT ให้เน้นที่ความมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับความต้องการของกลุ่มนี้

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สรุปข้อดีและคุณค่าของโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับ [กลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มลูกค้า] ในภาพแผนภูมิ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Create a visual infographic summarizing the key benefits and value propositions of our software solutions for [insert industry/niche]."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างภาพแผนภูมิที่สรุปข้อดีหลักและข้อเสนอค่าของโซลูชันซอฟต์แวร์ของเราสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกค้าที่กำหนด (industry/niche) ที่กำหนดให้เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลอย่างกราฟิกและมีประสิทธิภาพ

3. **วิธีใช้:**
   - การใช้คำสั่งนี้จำเป็นต้องระบุกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย (industry/niche) ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันซอฟต์แวร์ของเรา
   - สร้างคำสั่งที่เน้นถึงข้อดีหลักและข้อเสนอค่าที่ทำให้โซลูชันของเราโดดเด่นในกลุ่มลูกค้านั้น
   - ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างภาพแผนภูมิอย่างเหมาะสม

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม**
     - **คำสั่ง:** "Create a visual infographic summarizing the key benefits and value propositions of our software solutions for industrial manufacturing."
     - **เนื้อหาคำสั่ง:** "Highlight the efficiency gains, real-time monitoring capabilities, and cost-effectiveness of our software in optimizing industrial manufacturing processes."

   - **Use Case 2: โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการค้าออนไลน์**
     - **คำสั่ง:** "Create a visual infographic summarizing the key benefits and value propositions of our software solutions for online retail businesses."
     - **เนื้อหาคำสั่ง:** "Emphasize how our software enhances user experience, streamlines inventory management, and boosts sales for online retailers."

การให้คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างภาพแผนภูมิที่เน้นที่ข้อดีและคุณค่าสำคัญของโซลูชันซอฟต์แวร์ของคุณในกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้ในคำสั่งของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ