เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบและการประเมินที่น่าสนใจเพื่อเก็บข้อมูลติดต่อในเว็บไซต์ของคุณ

การสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเป็นวิธีให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีโอกาสให้ข้อมูลติดต่อ (leads) และเพิ่มความสนใจในเว็บไซต์ของคุณ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบและการประเมินที่น่าสนใจเพื่อเก็บข้อมูลติดต่อในเว็บไซต์ของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดมาคือ "Create an interactive quiz or assessment related to our industry or products, designed to engage website visitors and collect leads."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างการประเมินหรือแบบทดสอบที่เป็นแบบแบ่งปันหรือแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยออกแบบให้มีความน่าสนใจและสร้างโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีโอกาสให้ข้อมูลติดต่อ (leads) เช่น อีเมลหรือข้อมูลการติดต่อเพื่อสื่อสารกับพวกคุณต่อไป.

3. แนะนำวิธีใช้:
   เมื่อคุณต้องการใช้คำสั่งนี้ในการสร้างการประเมินหรือแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลติดต่อจากผู้เยี่ยมชมได้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   - กำหนดโจทย์หรือหัวข้อสำคัญสำหรับการประเมินหรือแบบทดสอบที่คุณต้องการสร้าง เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของการประเมินหรือแบบทดสอบนี้เพื่อให้รู้ว่าคุณต้องการผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เรียนรู้อะไรหรือต้องการเก็บข้อมูลติดต่ออะไร.

   - คิดเรื่องสิ่งที่คุณต้องการสอบถามหรือให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตอบ ตัวอย่างเช่น, คุณอาจสอบถามเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ, ความสนใจ, หรือความต้องการของผู้เยี่ยมชมในหัวข้อนั้น.

   - ออกแบบคำถามหรือสิ่งที่คุณต้องการผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตอบ แต่ควรระวังอย่าทำให้แบบทดสอบหรือประเมินเป็นมากเกินไป และควรให้คำถามที่เข้าใจได้ง่าย.

   - เมื่อคุณได้รับการประเมินหรือแบบทดสอบของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถนำรายละเอียดเหล่านั้นเข้าในเว็บไซต์ของคุณและสร้างหน้าเว็บสำหรับการประเมินหรือแบบทดสอบนี้ ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีโอกาสให้ข้อมูลติดต่อของตน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   ตัวอย่าง Use Cases ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนี้คือ:

   Use Case 1: สร้างแบบทดสอบทางวิชาการ
   คำสั่ง: "Create an interactive quiz about the latest developments in the tech industry to engage website visitors and collect leads."

   Use Case 2: สร้างการประเมินสนใจผลิตภัณฑ์
   คำสั่ง: "Develop an assessment to help website visitors find the perfect skincare product for their skin type and collect their email addresses for personalized product recommendations."

   Use Case 3: สร้างแบบทดสอบเกี่ยวกับบันทึกการเดินทาง
   คำสั่ง: "Design an interactive travel assessment to help visitors discover their dream destinations and gather contact information for travel offers and updates."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ