วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างแอปพลิเคชันแปลภาษามือ

แนะนำแอปพลิเคชันทันทีที่สามารถแปลภาษามือได้ ช่วยให้การสื่อสารของคนหูหนวกและคนหูตึงเป็นเรื่องง่าย ให้ความสะดวกและการเข้าถึงที่รวดเร็วถึงภาษามือ

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างแอปพลิเคชันแปลภาษามือ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่ให้มาคือ "Offer a [insert product] that's an app for instant translation of sign language."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแปลภาษามือทันที

3. **วิธีการใช้:**

- **เลือกคำในวงเล็บ:**
  - เริ่มต้นโดยการใส่คำที่เหมาะสมแทน "[insert product]". นี่คือส่วนที่จะถูกแทนที่ด้วยคำที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสร้าง.

- **สร้างคำสั่งที่ชัดเจน:**
  - ทำให้คำสั่งของคุณเป็นเช่น "Offer a mobile app for instant translation of sign language."

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   a. **สำหรับแอปพลิเคชันสำหรับการแปลภาษามือ:**
   - "Offer a mobile app for instant translation of sign language that empowers communication for the deaf and hard of hearing."

   b. **สำหรับบริการออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษามือ:**
   - "Present a web-based service for instant translation of sign language, providing accessibility to the deaf community worldwide."

คำสั่งที่เป็นนำเสนอแล้วจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่สมเหตุสมผลและเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจในที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ