การเขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนการเปลี่ยนจากจดหมายข่าวแบบฟรีเป็นจดหมายข่าวที่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่สูญเสียผู้ติดตาม

การทำให้แผนการเปลี่ยนจากการให้บริการจดหมายข่าวฟรีไปสู่การให้บริการจดหมายข่าวที่เสียค่าใช้จ่ายต้องเป็นกระบวนการที่คำนึงถึงผู้ติดตามอย่างดี เครื่องมือ ChatGPT Prompts จะช่วยให้คุณสร้างแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนที่เน้นการรักษาผู้ติดตาม ให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

การเขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนการเปลี่ยนจากจดหมายข่าวแบบฟรีเป็นจดหมายข่าวที่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่สูญเสียผู้ติดตาม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีรูปแบบดังนี้:
"Construct a phased approach for [insert product/idea/business/service] to transition from free to paid newsletter content without losing subscribers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างแผนการที่แบ่งเป็นช่วงเวลาสำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อทำการเปลี่ยนจากเนื้อหาจดหมายข่าวฟรีไปสู่เนื้อหาจดหมายข่าวที่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่สูญเสียผู้ติดตาม (subscribers) ที่มีในขณะนั้น

3. แนะนำวิธีใช้:

- **เลือกตัวพารามิเตอร์ที่เหมาะสม:** การแทรก [insert product/idea/business/service] ในคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้ ChatGPT เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการให้คำแนะนำ เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น "Construct a phased approach for a software service" หรือ "Construct a phased approach for transitioning a blog" ขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงของคุณ

- **ระบุขอบเขตของแผน:** ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนอย่างละเอียด เช่น มีกี่ช่วงเวลา, แต่ละช่วงมีประโยชน์อะไรบ้าง, มีกิจกรรมใดบ้าง, การโปรโมทในแต่ละช่วง, ฯลฯ

- **เน้นการรักษาผู้ติดตาม:** ข้อสำคัญคือการให้คำแนะนำเพื่อปรับแผนที่จะไม่ทำให้ผู้ติดตามที่มีอยู่สูญเสีย และหากเป็นไปได้ ยังเสนอวิธีที่จะดึงดูดผู้ติดตามใหม่

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

- **Use Case 1: Software as a Service (SaaS) Platform**
  - คำสั่ง: "Construct a phased approach for a software service to transition from free to paid subscription without losing users."
  - ตัวอย่างคำตอบ: "In the first phase, offer exclusive features to free users, and in the second phase, introduce a tiered pricing model with advanced functionalities. Communicate the value and benefits of the paid subscription clearly."

- **Use Case 2: Blog Transitioning to Paid Content**
  - คำสั่ง: "Construct a phased approach for transitioning a blog from free to paid content without losing readers."
  - ตัวอย่างคำตอบ: "Initiate the transition by providing premium articles as a teaser, followed by a membership model for access to exclusive content. Gradually introduce paid plans while maintaining a balance with valuable free content to keep readers engaged."

การใช้คำสั่งนี้ต้องการการสอดคล้องและการระบุที่ดีเพื่อให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ