การสร้าง AI ChatGPT Prompts ข้อเสนอที่ไม่สามารถต้านทานได้สำหรับหน้าหลักโปรโมทสินค้าหรือบริการ

สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจและไม่สามารถที่จะละเว้นได้สำหรับหน้าหลักที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการของคุณ ให้ผู้เยี่ยมชมกระตุ้นให้ดำเนินการทันที เช่น การสมัครใช้งานทดลองฟรี, การขอข้อมูลเพิ่มเติม, หรือการซื้อสินค้า

การสร้าง AI ChatGPT Prompts ข้อเสนอที่ไม่สามารถต้านทานได้สำหรับหน้าหลักโปรโมทสินค้าหรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Create an irresistible call-to-action for a landing page promoting [insert product/service], encouraging visitors to take immediate action such as signing up for a free trial, requesting more information, or making a purchase."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ในการสร้างข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน้าหลักที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการใดๆ โดยกระตุ้นผู้เยี่ยมชมให้ดำเนินการทันที โดยการให้ข้อเสนอที่ไม่สามารถต้านทานได้ เช่น การสมัครใช้งานทดลองฟรี การขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือการซื้อสินค้า

3. แนะนำวิธีใช้:
- เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการสร้างข้อเสนอให้โปรโมท
- ระบุการกระตุ้นผู้เยี่ยมชมให้ดำเนินการทันที เช่น การสมัครใช้งานทดลองฟรี การขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือการซื้อสินค้า
- เลือกสไตล์และฉากที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น การใช้ภาพถ่ายหรือภาพประกอบที่น่าสนใจ เสียงของข้อความที่เข้มข้นและน่าสนใจ
- พิจารณาปรับแต่งข้อเสนอเพื่อเพิ่มความโดดเด่น และปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: การโปรโมทบริการการส่งสินค้าด่วน
คำสั่ง: "Create a compelling call-to-action for a landing page promoting our express delivery service, urging visitors to sign up for a free trial and experience lightning-fast shipping today!"

Use Case 2: การโปรโมทแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์
คำสั่ง: "Craft an irresistible call-to-action for a landing page showcasing our online learning platform, prompting visitors to request more information and embark on a journey of knowledge and growth."

Use Case 3: การโปรโมทสินค้าอาหารสุขภาพ
คำสั่ง: "Generate a captivating call-to-action for a landing page advertising our range of healthy food products, encouraging visitors to make a purchase and nourish their bodies with wholesome goodness today!"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ