วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแพลตฟอร์มการให้ยืมแบบ Peer-to-Peer: รายได้และการลดความเสี่ยง

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแพลตฟอร์มการให้ยืมแบบ peer-to-peer ที่ครอบคลุมเนื้อหารายได้และวิธีการลดความเสี่ยง

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแพลตฟอร์มการให้ยืมแบบ Peer-to-Peer: รายได้และการลดความเสี่ยง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ข้อความคำสั่ง: "Describe a process for [insert product/idea/business/service] to establish a peer-to-peer lending platform, covering revenue models and risk mitigation."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้กำหนดกระบวนการ (process) สำหรับการสร้างแพลตฟอร์มการให้ยืมแบบ peer-to-peer โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบรายได้ (revenue models) และการลดความเสี่ยง (risk mitigation).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ตั้งคำถามของคุณในรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้ ChatGPT ได้เข้าใจและสร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่คุณต้องการรับรู้เกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มการให้ยืมแบบ peer-to-peer, รายได้ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการลดความเสี่ยงในแนวทางนั้น ๆ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
     - คำถาม: "How can a peer-to-peer lending platform generate revenue through transaction fees?"

   - Use Case 2: การลดความเสี่ยงในการให้ยืม
     - คำถาม: "What strategies can be employed to mitigate the risk of default in a peer-to-peer lending platform?"

สำคัญ:
   - คำสั่งควรเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างคำตอบที่เกี่ยวข้อง
   - การให้ตัวอย่าง Use Cases ช่วยให้ ChatGPT เข้าใจวัตถุประสงค์ของคุณมากขึ้น
   - ทดลองปรับเปลี่ยนคำถามหรือเพิ่มข้อมูลเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ