เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนการสร้างบริการสอนดนตรีออนไลน์คุณภาพสูงด้วยการสมัครสมาชิก

วางแผนการนำ [ชื่อผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อให้เกิดบริการสอนดนตรีออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง โดยการให้บริการสมัครสมาชิกที่เป็นทางการ ที่ให้เข้าถึงบทเรียนและทรัพยากรที่เป็นพิเศษ ผ่านการนำเสนอแผนที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจดนตรีของคุณ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนการสร้างบริการสอนดนตรีออนไลน์คุณภาพสูงด้วยการสมัครสมาชิก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Outline a path for [insert product/idea/business/service] to establish a premium online music production tutoring service, leveraging subscription access to exclusive tutorials and resources."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ระบุแผนที่สำหรับการสร้างบริการสอนดนตรีออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงด้วยการให้บริการสมัครสมาชิกที่ให้เข้าถึงบทเรียนและทรัพยากรที่เป็นพิเศษ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ให้ ChatGPT เริ่มต้นโดยการกำหนดเฉพาะ "insert product/idea/business/service" เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรีออนไลน์ เช่น "music education platform" หรือ "online music production platform".
   - ขอให้ ChatGPT กำหนดแผนการที่นำไปสู่การสร้างบริการสอนดนตรีออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้การสมัครสมาชิกในการเข้าถึงบทเรียนและทรัพยากรที่เป็นพิเศษ เช่น วิดีโอการสอนแบบพิเศษ หรือ คลังข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างแผนการเส้นทางสำหรับ "Online Music Education Platform" เพื่อให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกและเข้าถึงบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ.
     - คำสั่ง: "Outline a path for an Online Music Education Platform to establish a premium service, leveraging subscription access to exclusive tutorials and resources."

   - Use Case 2: พัฒนาแผนที่นำทาง "Digital Music Production Tutoring Service" ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการสมัครสมาชิก.
     - คำสั่ง: "Provide a roadmap for a Digital Music Production Tutoring Service to establish a premium offering, leveraging subscription access to exclusive tutorials and resources."

ผลลัพธ์จาก ChatGPT อาจจะต้องถูกปรับแก้หรือปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ