เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมฟรีแลนซ์: วางรากฐานธุรกิจและรายละเอียดสำคัญ

สร้างแบบธุรกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมฟรีแลนซ์ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีระบบค่าบริการและการประมูลโครงการที่น่าประทับใจ ด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชั่นสำคัญของแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงโครงสร้างค่าบริการที่พึงพอใจทั้งนักออกแบบและลูกค้า และมีมาตรการความปลอดภัยที่ทันสมัย เข้าใจและนำไปใช้ในธุรกิจของคุณได้ทันที

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมฟรีแลนซ์: วางรากฐานธุรกิจและรายละเอียดสำคัญ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Formulate a business model for [insert product/idea/business/service] that centers on creating a platform for freelance industrial designers, with service fees and project bidding systems."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างแบบจำลองธุรกิจสำหรับสิ่งที่คุณใส่เข้าไป (insert product/idea/business/service) ที่มุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ โดยมีระบบค่าบริการและการประมูลโครงการ.

3. **วิธีใช้:**
   - เน้นให้คำถามของคุณเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณต้องการ.

   - สามารถแบ่งคำถามเป็นส่วนย่อยเพื่อสร้างข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น.

   - ทดลองใช้คำสั่งที่ให้ความเป็นไปได้ เช่น "What could be the revenue streams for this platform?" หรือ "How can the bidding system be structured to ensure fairness?"

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

   - **Use Case 1: การสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม:**
     - คำถาม: "Describe the key features and functionalities of the platform for freelance industrial designers."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "The platform will include a user-friendly interface, project posting capabilities, secure payment systems, a profile system for designers, and a rating system for clients and designers."

   - **Use Case 2: การสอบถามเกี่ยวกับระบบค่าบริการ:**
     - คำถาม: "How can the service fees be structured to benefit both designers and clients?"
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Service fees can be a percentage of the project value, with a tiered structure based on the project size. This ensures fair compensation for designers and aligns with the value of the project."

   - **Use Case 3: การถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม:**
     - คำถาม: "What measures will be implemented to ensure the security of transactions on the platform?"
     - ตัวอย่างคำตอบ: "The platform will use encrypted payment gateways, secure login protocols, and a dispute resolution system to enhance the security of transactions and protect the interests of both parties."

การใช้ ChatGPT Prompts นี้ด้วยวิธีที่ชัดเจนและเน้นเนื้อหาที่ต้องการจะรับข้อมูลจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ