เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนธุรกิจเครื่องใช้ครัวอัจฉริยะ: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และกำไรผ่านการขายและสมัครสมาชิก

สร้างแผนสำหรับ [แทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์/ความคิดธุรกิจ/บริการ] เพื่อเปิดตัวชุดเครื่องใช้ครัวอัจฉริยะที่สามารถทำกำไรได้ผ่านการขายโดยตรงและการสมัครสมาชิกสู่เนื้อหาสูตรอาหารที่มีลิขสิทธิ์ที่เป็นเอกสิทธิ์

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts แผนธุรกิจเครื่องใช้ครัวอัจฉริยะ: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และกำไรผ่านการขายและสมัครสมาชิก

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Create a plan for [insert product/idea/business/service] to launch a line of smart kitchen appliances, monetizing through direct sales and exclusive recipe content subscriptions."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแผนสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดที่ไม่ได้ระบุ (ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการตรงที่ [insert product/idea/business/service]). การแผนที่ต้องการควรรวมถึงการเปิดตัวสินค้าเป็นเครื่องใช้ครัวที่สมารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี (smart kitchen appliances) และวิธีที่จะทำให้กำไรผ่านการขายโดยตรงและการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาสูตรอาหารที่มีลิขสิทธิ์ (exclusive recipe content subscriptions).

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นที่ต้องการแทนที่ [insert product/idea/business/service] ในคำสั่ง เช่น "Create a plan for a smart kitchen appliance company to launch a line of innovative cooking devices..."
   - ทำให้คำสั่งมีทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าต้องการแผนที่เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ครัวที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีและมีรูปแบบการกำไรที่ระบุ (direct sales และ exclusive recipe content subscriptions).

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: เครื่องย่างขนมปังอัจฉริยะ**
     - คำสั่ง: "Create a plan for a smart kitchen appliance company to launch a line of intelligent bread toasters, monetizing through direct sales and exclusive recipe content subscriptions."

   - **Use Case 2: บริการอาหารเสริมแบบอัจฉริยะ**
     - คำสั่ง: "Create a plan for a smart kitchen appliance company to launch a line of connected blenders for smart nutrition, monetizing through direct sales and exclusive recipe content subscriptions."

   - **Use Case 3: ระบบครัวอัจฉริยะทั้งหมด**
     - คำสั่ง: "Create a plan for a comprehensive smart kitchen appliance company to launch a line of interconnected devices, including ovens, refrigerators, and cooktops, monetizing through direct sales and exclusive recipe content subscriptions."

การใช้คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างแผนที่เฉพาะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกรณีในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ smart kitchen appliances และวิธีที่จะทำกำไรผ่านทางการขายโดยตรงและการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาสูตรอาหารที่มีลิขสิทธิ์ของทางบริษัท.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ