เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อแนะนำการปฏิบัติทางสังคมและการตลาดที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบสังคมของบริษัท

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโพสต์ในโซเชียลมีเดียในแคมเปญการตลาดที่เชื่อมโยงกับการรับผิดชอบทางสังคมและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อแนะนำการปฏิบัติทางสังคมและการตลาดที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบสังคมของบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts เป็นวิธีการใช้ GPT-3.5 architecture ในการสร้างข้อความตอบสนองตามคำสั่งที่กำหนด
   - ในกรณีนี้, คำสั่งเป็น "Compose a set of social media posts for a cause-related marketing campaign, showcasing our company's commitment to social responsibility and philanthropy."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาโพสต์สื่อสารในสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมและกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสังคม

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, สามารถเริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, กิจกรรมทางสังคม, และกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นความรับผิดชอบ
   - จะเป็นประโยชน์ที่เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุหรือโครงการที่บริษัทร่วมสนับสนุน
   - เพิ่มข้อความที่เน้นความเป็นมิตร, ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงการรับรู้และเข้าใจถึงการทำงานที่บริษัททำในสังคม
   - ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ข้อความจะเรียงกันและเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การแนะนำโครงการการศึกษาสิทธิเด็ก
     - คำสั่ง: "Compose a set of social media posts highlighting our company's support for children's rights and education. Emphasize the impact of our initiatives on communities."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Craft a compelling social media campaign showcasing our commitment to children's rights and education. Mention specific programs, partnerships, and the positive impact we've made on communities. Use a tone that evokes empathy and encourages engagement."

   - Use Case 2: การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
     - คำสั่ง: "Compose a set of social media posts promoting our company's initiatives to support community health and wellness. Highlight partnerships, events, and the positive outcomes."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create engaging social media content showcasing our efforts to support community health and wellness. Include details about partnerships, upcoming events, and the positive outcomes we've achieved. Encourage the audience to join us in promoting a healthier community."

การใช้คำสั่งนี้ควรทำให้ได้เนื้อหาที่มีคุณภาพและเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ, ทั้งนี้ควรทดลองและปรับปรุงตามผลลัพธ์ที่ได้เพื่อให้ได้ข้อความที่ตรงตามเป้าหมายของคำสั่ง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ